Flee from Idolatry (1 Cor. 10:14-22)

"Flee from idolatry" (1 Cor. 10:14). Run, run away as quick as you can, without hesitation. Responsibility natin 'yan. Kapag may temptation, hindi mo kakantahan 'yan, "O tukso layuan mo ako." No, ikaw ang lalayo at kakaripas ng takbo palayo sa tukso.

Featured post

In Times of Temptation (1 Cor. 10:1-13)

God does not give us trials dahil bilib siya sa atin. Kundi para tayo ang bumilib sa kanya. Meron naman kasing mga temptations na di natin kinakaya. Ilang beses na tayong bumagsak. But the good news for us, we don't have to fall. Kasi merong Diyos na tumutulong sa atin kahit sa mga panahong parang wala nang pag-asa.

Featured post

Better than Unconditional Love

So is God's love for sinners unconditional? I think the better phrase is contra-conditional. I understand why Christians often refer to God's unconditional love. Salvation through Christ is God's pure gift of love to undeserving sinners. We cannot earn it. We receive it apart from anything in us but in shocking contradiction to what we... Continue Reading →

Featured post

Losing Big for Something Bigger (1 Cor. 9:19-27)

We must be willing to lose something big in order to win something bigger. Meron siyang binanggit sa 1 Cor. 9:19-27 na dalawang malaking bagay na handa siyang mawala sa kanya para makamtan niya ang dalawang bagay na higit na mas mahalaga.

Featured post

Knowing God and Loving Others (1 Cor. 8)

These are issues na hindi lang basta about food, places or events, pero merong religious significance, may disagreements among Christians, yung iba sobrang big deal ito, yung iba naman it's no big deal. Pero kung hindi tayo wise and careful kung paano magrespond sa mga ganitong issues, it may cause disunity sa church, it may discourage or harm our fellow believers...

Featured post

What is the gospel?

Ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesu-Cristo para maibalik ang mga makasalanan sa mabuting relasyon sa Diyos. Heto ang buong kuwento niyan: Ang nag-iisang Diyos na banal ang lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan para makilala siya (Gen. 1:26-28).Pero nagkasala tayo at nahiwalay ang relasyon natin sa... Continue Reading →

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: