Part 7 – “Makikita Mo ang Gagawin Ko” (Ex. 6:1-7:7)

Mas madali kasi sa atin na tumingin sa tao at sa gagawin ng tao—sa responses ng mga unbelievers kapag nag-share tayo ng gospel sa kanila, sa responses ng mga members ng church kapag tinutulungan natin sila sa discipleship, at pati sa sarili nating magagawa lalo pa kung nakita natin yung mga failures natin o yung hindi magandang resulta ng ginawa natin. So, ang dapat nating tingnan ay kung ano ang ginagawa ng Diyos, at abangan kung ano ang sinabi ng Diyos na gagawin niya.

Part 6 – Parang Lalo pang Napasamâ (Ex. 5:1-6:1)

What if hindi nangyari ang ine-expect mo? What if sa kabila ng devotion mo sa paglilingkod sa Panginoon, doon pa nagkaroon ng matinding problem sa relasyon n’yong mag-asawa? O hindi man lang nabawasan ang problema mo sa finances? O kung anu-ano pang masasakit na salita ang narinig mo sa mga kamag-anak mo? O kung kumonti pa ang mga kaibigan mo? O yung mga inaasahan mong kakampihan ka, sila pa ang trumaydor sa ‘yo?

Part 4 – Pwede bang Iba na Lang? (Ex. 3:16-4:17)

Marami tayong mga objections at excuses sa pagtawag ng Diyos sa atin. Marami ka nang narinig na sermons about making disciples of all nations, tungkol sa pagbibigay, tungkol sa pagiging actively involved sa ministries ng church, tungkol sa missions, pero may mga excuses ka rin: Bata pa ako. Matanda na ako. Hindi ako masyadong nakapag-aral. Mahirap lang kami. Busy ako, wala masyadong time. Nakakapagod. Maraming kailangang gawin sa school. Sila na lang, kaya na nila ‘yan. Wala naman akong masyadong maiaambag diyan. Anumang objections ang meron ka sa pagsunod sa pagtawag ng Diyos, ang ugat nito ay ito: mali o hindi sapat na pagkakilala sa Diyos at pagkakilala sa sarili.

Ang Diyos Nga (by John Piper)

Ang Diyos ay lubos na Diyos nga. Ito ang pangunahin at nakahihigit na katotohanan. Tapós ang usapan. Sa bilyong katotohanan…

Part 3 – Ano ang Pangalan Mo? (Ex. 3:1-15)

‌God is an invisible God. Kung hindi siya magpapakita sa atin, hindi natin siya makikita. Pero sa kanyang kabutihan hinayaan niya na makita ng tao ang ilang aspeto ng pagka-Diyos ng Diyos. Kay Adam. Kay Abraham. Kay Isaac. Kay Jacob. At dito kay Moses. At ngayon, we have the fullness and sufficiency of God’s self-revelation in Scripture. Hindi na natin kailangang maghintay ng burning bush para makita ang Diyos. As we read the Scripture, nakikita natin (through the eyes of our faith) si Cristo. God’s self-revelation in Christ is a much better than the burning bush of Moses.