Bakit Namamali ang Response Natin sa Suffering?

Parehong Christians at non-Christians ang nakakaranas ng adverse effects ng coronavirus. Pero dapat magkaiba ang responses natin - deeper trust in for God and more love for our neighbors. Merong ilang mga various reasons kung bakit sa halip na maging iba ang response natin, nagiging pareho lang din nila ang approach natin about suffering and evil.

Featured post

Hindi Mala-lockdown ng Coronavirus ang Word of God

Because of this pandemic, mas lalo pa ngang nagiging viral ang Word of God. And in that we rejoice. Walang anumang forces in nature ang may kapangyarihang kumontrol sa Word of God. Hindi mo pwedeng i-lockdown ang salita niya. "The word of God is not bound” (2 Tim. 2:9).

Featured post

The Coronavirus Pandemic and Our Prayers

It is good na mas marami tayong oras ngayon, at mas maraming dahilan para manalangin. Pero mas mainam din kung maiintindihan nating mabuti kung ano ang design ni Lord sa prayer. At dito sa Psalm 50:15, ang daming itinuturo sa atin ni Lord about prayer: “Call on me in a day of trouble; I will rescue you, and you will honor me" (CSB).

Featured post

Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials (Highlights)

During these times, almost all people are undergoing similar trials due to the coronavirus pandemic. May you find the following highlights from Dave Furman’s book Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials helpful. “God is doing more in our suffering than we can see with our eyes. None of us enjoys adversity. We want... Continue Reading →

Featured post

What is our hope in life and death?

Sa panahon ng pandemic, makakatulong sa atin to reflect on the value and meaning of life. Di naman kasi natin alam kung magkakasakit din tayo dahil sa virus. Kahit sobrang ingat ka pa. Siyempre mas mainam na sumunod at mag-ingat para mas safe. Pero nasan ang guarantee natin? Lahat naman tayo pwedeng magkasakit. Lahat tayo... Continue Reading →

Featured post

Liwanag sa Dilim (23 sermons on Christian suffering)

Here are some of the sermons I preached related to the subject of suffering. Rejoicing When Life is Hard (Phil. 1:12-18)Magnifying Christ When Life is Hard (Phil. 1:18-26)Serving Others When Life is Hard (Phil. 1:18-26)Standing Together When Life is Hard (Phil. 1:27-30)Our God is a Sovereign God (Psa. 115:3)Believe in Me (John 14:1-11)Do not be... Continue Reading →

Featured post

Church Unity and the Lord’s Supper (1 Cor. 11:17-34)

Part of what we do sa gathering natin na sinabi ng Panginoon na gawin natin ay Lord's Supper, once a month, sa iba once a week. Basta regular, yun ang mahalaga. Basta naiintindihan natin kung bakit, at kung paano natin dapat gawin. Ito ang problema din ng mga Christians ngayon - di natin naiintindihang mabuti kung gaano kahalaga ang Lord's Supper at ang implication nito sa relasyon natin sa isa't isa sa bilang magkakapatid kay Cristo.

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: