Sermon: No Separation (Rom. 8:35-39)

Paano kung huminto na ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Paano kung sobrang laki ng kasalanan ang nagawa ko at magsawa na siyang magmahal sa akin? Paano ako makatitiyak na secured ako in the loving hands of God? Ang problema kasi sa atin dinadala natin sa Diyos ang mga karanasan natin sa relasyon natin sa ibang tao. Nakakalimutan nating ang Diyos ay hindi tao na tulad natin na may hangganan ang pagmamahal. We have a God whose love is everlasting, eternal, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children.

Featured post

Sermon: If God is for Us (Rom. 8:31-34)

Sa mga panahon ngayon na kumakalat pa rin ang coronavirus, pati mga Christians nagkakasakit at namamatay din, prone tayo na magtanong kung mabuti nga ba ang Diyos, mahal nga ba talaga tayo ng Diyos. Lalo pa kung meron tayong mga sufferings na nararanasan dahil sa pagiging Christians natin, dahil sa faithfulness natin sa salita ng Diyos. At kung hanggang ngayon we are dealing with guilt dahil sa kasalanang nagagawa pa rin natin, at paulit-ulit na nagagawa. So we doubt, mamahalin pa kaya ako ng Diyos sa ganitong kalagayan ko? Papatawarin pa niya kaya ako? Baka itakwil niya na ako at bawiin ang kaligtasang ibinigay niya sa akin?

Featured post

Sermon: The Golden Chain of Salvation (Rom. 8:29-30)

Kung noon pa ay nagpasya na ang Diyos na iligtas ka, not because of anything you have done or will ever do for him, hindi mababago ang pasya niya. God's plan of salvation will not fail. Siya ng author nito, siya rin ang finisher nito. Yung sinimulan niyang mabuti para sa atin, tatapusin niya. This is the golden chain of salvation. If you are a Christian, this is for you.

Featured post

Isang Pakiusap sa mga Members ng Church: Give Grace to Your Pastor

Sinasabi kong lahat ito para magbigay ng simpleng pakiusap sa inyo sa kakaibang panahong ito: give your pastor grace. Kailangan niya 'yan, nasasaktan siya, stressed na siya sa paggawa ng kung ano ang tamang gawin sa sitwasyong ito na wala namang playbook, mahal niya ang mga members ng church, ang gusto niya ay kung ano ang pinakamabuti para sa physical and spiritual well-being ng mga taong ipinagkatiwala sa kanya ni Cristo para pangalagaan, at sinusubukan niyang ibigay yung best effort niya. Would you give him grace?

Featured post

Sermon: All Things for Good (Rom. 8:28)

Marami tayong hindi alam sa mga nangyayari ngayon, o sa mangyayari bukas. Kaya napapraning tayo, nababahala, nag-aalala masyado. Pero marami man tayong hindi alam, kung alam natin itong isang verse na 'to, sapat ito para lagyan ng bakal ang puso nating gegewang-gewang dahil sa mga nangyayari ngayon.

Featured post

Shepherding those who are Suffering

What should we do now to minister to our suffering people? I hope na itong mga principles na ibabahagi ko ngayon sa inyo ay makatulong sa inyo para manatiling naka-angkla ang ministry natin sa di nagbabagong mga katotohanan ng Salita ng Diyos.

Featured post

When Pastors are Suffering

I invite you sa first session na 'to he honest with ourselves, with each other, with our church and especially with God. If our members are suffering, tayo rin. Di naman tayo exempted. Hindi lang tayo leader, member din tayo ng church. Hindi lang tayo pastor, isa rin tayo sa mga tupa.

Featured post

Sermon: Help in Weakness (Rom. 8:26-27)

Mahirap maghintay lalo na't kung matatagalan pa ang hinihintay nating future glory, lalo na kung mas magiging malala pa ang sitwasyon natin ngayon. Pero ipinapaalala sa atin na hindi mauubos ang tulong na galing sa Diyos. Hindi kailangang mangutang ng pamahalaan ng Diyos para ipondo sa ayuda na kailangan natin. There is enough help available for every Christian. Kahit gaano tayo karami, kahit gabundok ang mga problema natin, sapat at umaapaw ang tulong na galing sa Diyos.

Featured post

Sermon: “Groaning, Waiting, Hoping” (Rom. 8:22-25)

My prayer--at ito naman ang gusto ni Lord for us--na anuman yang mga pagkadismaya, pagkainis, frustrations natin ay magresulta sa greater longing for that day na wala nang sakit, wala nang kasalanan, wala nang ineffective and corrupt government, wala nang kamatayan, maayos na ang lahat, makakasama na natin ang isa't isa, makakasama na natin ang Diyos full of joy forevermore.

Featured post

Sermon: “Not Worth Comparing” (Rom. 8:18-21)

Kung tayo ang papipiliin o kung tayo ang magpaplano, o kung tayo ang susulat ng script ng kwento ng buhay natin, gusto nating burahin ang mga eksenang masasakit. Kung tayo ang masusunod, we want our sufferings to end now. Sino ba naman ang may ayaw na matapos na itong coronavirus? Natural yun. Kaso ang problema natin, we think our sufferings now are inconsistent with our being children of God. Tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos, tapos ganito ang mararanasan natin? Wala bang exemption for the children of God?

Featured post

Sermon: “We are Children of God” (Rom. 8:14-17)

Ang patuloy mong pakikipaglaban sa kasalanan ay patunay na ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na siya namang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. At ito rin ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa--ang pagiging anak ng Diyos--na kahit gaano katindi ang mga struggles mo ngayon, kahit gaano kalakas ang dating sa 'yo ng tukso, ikaw na anak ng Diyos ay papatnubayan niya, palalakasin niya, tutulungan niya, pagtatagumpayin niya.

Featured post

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: