Headship and Submission in the Local Church (1 Cor. 11:2-16)

Gaano man kahirap sa ngayon to make a stand about this issue on male headship and female submission, we must make sure na hindi tayo driven by our emotions, or influenced by secular culture, or mag-adjust to gain acceptance sa society. We must be driven and shaped by the Word of God.

Featured post

Part 4 – Singing When Life is Hard

Paano kung dumadaan ka sa “valley of the shadow of death” (Psa. 23:4 ESV), “darkest valley” (CSB) ng buhay mo, paano ka nga naman makakaawit tulad ni David? Paano kung nangingibabaw ang takot? Yung sense of loss dahil namatayan ka o naloko sa negosyo? Paano kung dumadaan ka sa financial difficulties o problema sa relasyong mag-asawa o sa pagrerebelde ng anak mo? Paano kung malalim ang struggle mo sa kasalanan ngayon?

Featured post

Ano ang isang elder ng church?

The Basics (Mga Pangunahing Bagay) Ang isang elder ay isang lalaking Kinakikitaan ng mga qualifications na nakalista sa 1 Timoteo 3:1-7 at Tito 1:6-9;Kinikilala ng kongregasyong kinabibilangan niya bilang isang elder; at Pinangungunahan ang kanyang kongregasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos (1 Timoteo 3:2), pananalangin para sa mga tupa (Santiago 5:14), at... Continue Reading →

Featured post

Sinu-sino ang mga Church Members?

Ang pagiging miyembro ng church ay isang napakahalagang bahagi ng pagsunod kay Cristo bilang isang disciple. Oo nga’t hindi ito makapagliligtas sa ‘yo tulad ng mga mabubuting gawa mo, o education, o culture, o friendships, o contribution, o baptism na di naman din makapagliligtas sa ‘yo. Pero ang pagsali sa isang church ay natural na gawain ng mga miyembro ng katawan ni Cristo.

Featured post

Music in Service of the Word (Ang Kuwento ng Sidhimig)

Ako po si Robert Verdejo from Infinite Gospel Resound Church in Pasig, a worship leader and a songwriter of Sidhimig - isang worship team na ang misyon ay lumikha ng mga bagong papuring awit. Share ko lang kung paanong nagbago ang aming pananaw at ambisyon nang malaman namin ang kahalagahan ng gospel-centeredness sa buhay at sa ministry.

Featured post

Part 3 – Singing and the Local Church

According to Colossians 3:16 and Ephesians 5:19, ang congregational singing ay indispensable part ng pagiging Christian at mahalaga if we are to grow into maturity as a body of Christ. Multi-dimensional, vertical (we sing to God and God speaks to us) and horizontal (we sing to one another). And these truths have implications for how we sing every Sunday morning

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: