Losing Big for Something Bigger (1 Cor. 9:19-27)

We must be willing to lose something big in order to win something bigger. Meron siyang binanggit sa 1 Cor. 9:19-27 na dalawang malaking bagay na handa siyang mawala sa kanya para makamtan niya ang dalawang bagay na higit na mas mahalaga.

Featured post

Enduring Anything for the Gospel (1 Cor. 9:1-18)

Prayer ko na maging nangingibabaw na hangarin na ng puso natin ay hindi yung sarili nating karapatan, o kalayaan, o sariling pangarap, o sariling kagustuhan - kundi yung mas malaya at mas malawak na maipangaral ang mabuting balita ni Cristo.

Featured post

Knowing God and Loving Others (1 Cor. 8)

These are issues na hindi lang basta about food, places or events, pero merong religious significance, may disagreements among Christians, yung iba sobrang big deal ito, yung iba naman it's no big deal. Pero kung hindi tayo wise and careful kung paano magrespond sa mga ganitong issues, it may cause disunity sa church, it may discourage or harm our fellow believers...

Featured post

2019 Pastors Conference Workshops Preview

We invite you to pray for our workshop facilitators for this year's Pastors Conference (Gospel Awakening) to be held on Oct. 30-31. If you intend to come but have not yet registered, you can do it here. #1 - Exposing the Dangers of the Prosperity Gospel This workshop will focus on prosperity theology - its... Continue Reading →

Featured post

What is the gospel?

Ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesu-Cristo para maibalik ang mga makasalanan sa mabuting relasyon sa Diyos. Heto ang buong kuwento niyan: Ang nag-iisang Diyos na banal ang lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan para makilala siya (Gen. 1:26-28).Pero nagkasala tayo at nahiwalay ang relasyon natin sa... Continue Reading →

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: