What is the gospel?

Ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesu-Cristo para maibalik ang mga makasalanan sa mabuting relasyon sa Diyos. Heto ang buong kuwento niyan: Ang nag-iisang Diyos na banal ang lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan para makilala siya (Gen. 1:26-28).Pero nagkasala tayo at nahiwalay ang relasyon natin sa... Continue Reading →

Featured post

Marriage and Singleness as Good Gifts (1 Cor. 7:1-11)

The gospel is all about Jesus. Si Jesus na namuhay sa mundong ito na isang single man, walang asawa, no sexual relationship, pero fully satisfied sa relasyon niya sa Diyos Ama. Single, pero the happiest man who walked on earth. Pero yung kanyang pagiging single was just part of the story. Dahil ngayon engaged siya to be married to a Bride, the Church, kabilang tayo dun.

Featured post

The Story of God (new edition)

Ang manual na 'to ay guide para makatulong sa atin na ma-ishare ang gospel at kung paano ito makikita sa buong Kuwento ng Bibliya. Kasama dito ang ilang mga basic stories na pwede nating gamitin in a span of 12 group sessions.

Featured post

An Invitation to Partner with Treasuring Christ PH

Treasuring Christ PH exists to provide Taglish gospel-centered disciplemaking resources - like sermons, books, Bible study guides and conferences - for the Filipino Church. We can fulfill our mission more effectively with partners like you. So, if you have benefited from the contents of this website or our Facebook page, will you consider partnering with... Continue Reading →

Featured post

Gospel Awakening: 2019 Pastors Conference

We invite you to a come to our two-day conference for pastors and church leaders on October 30-31 at International Baptist Church of Manila in Makati. This year's theme is "Gospel Awakening: An Urgent Call for the Church to Put the Gospel Back at the Center of Life and Ministry."

Featured post

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: