Ano ang Isang Local Church?

Ang isang local church ay isang grupo ng mga Kristiyano na regular na nagtitipon sa pangalan ni Cristo para opisyal na kilalanin at pangasiwaan ang isa’t isa sa kanilang pagiging miyembro ni Jesu-Cristo at ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo (gospel) at pagsasagawa ng mga gospel ordinances.

Gospel Encouragement: The Message of 1 Thessalonians

Discouragement is a shared experience, leader ka man ng church o ordinary member ka ng church. Maraming posibleng dahilan para madiscourage ka, pero hindi kailangang lahat ‘yan ay mauwi sa discouragement. Possible, but not certain ang discouragement dahil merong mga paraan na ginagamit ang Diyos para ibigay sa atin yung encouragement na kailangan natin. God’s solution sa discouragement ay hindi palaging yung alisin ang source or cause of discouragement natin, but to give us the grace we need to encourage us na magpatuloy hanggang sa dulo.