[Sermon] Order in Worship (1 Cor. 14:26-40)

Kung hindi mo pinahahalagahan ang church, ang katawan ni Cristo, hindi mo rin pinahahalagahan si Cristo at ang sakripisyo na ginawa niya para sa church. How can you say you are a Christian if you have no love for the church of Christ? Ganyan kahalaga ang tamang pagkakaunawa sa church.

Featured post

[Sermon] Passion and Wisdom in Ministry (1 Cor. 14:1-25)

Ang ministry ay hindi tungkol sa performance o showmanship. It is not about us, not about showcasing our gifts. It is about serving others. Ito ang damdamin ni Pablo na marapat lang na tularan ng mga Christians sa Corinth, at dapat tularan din nating lahat.

Featured post

[Sermon] The Greatest is Love (1 Cor. 13)

Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang pinaka-kailangan natin para malubos at matugunan ang puso natin. Ibinigay niya ang sarili niya. At kung nagmamahal tayo ng mga kapatid natin sa church, pruweba yun na kilala natin siya, na we are in a loving relationship with him. Kasi we are reflecting the very character of God.

Featured post

[Sermon] One Body, Many Members (1 Cor. 12:12-31a)

We must unite as a church and stand together in the gospel, and grow together, and help each other. Kasi yun nga ang ibig sabihin ng pagiging one body with many members. Marami tayo, magkakaiba pero nagkakaisa sa hangaring maitanghal si Cristo sa buong mundo sa pamamagitan ng church na pinaglagyan sa atin ng Diyos bilang mga miyembro nito na tumutugon sa pagtawag ng Diyos sa atin.

Featured post

[Sermon] The Holy Spirit and His Gifts (1 Cor. 12:1-11)

Hangga't hindi natin nakikitang mabuti ang layunin ng Diyos sa bigay niya sa ating spiritual gifts, hangga't meron pang lack of unity sa church in terms of doing works of ministry, hangga't nandun pa rin yung pride or maybe inferiority complex naman sa iba, hangga't neglected pa rin ang ibang members at hindi napapahalagahan, hangga't meron pa ring passive ang approach sa ministry, o kaya naman ay divisive, kailangan nating pag-aralan ang itinuturo ni Pablo tungkol sa tamang paggamit ng spiritual gifts sa 1 Corinthians 12-14.

Featured post

Sermon: No Separation (Rom. 8:35-39)

Paano kung huminto na ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Paano kung sobrang laki ng kasalanan ang nagawa ko at magsawa na siyang magmahal sa akin? Paano ako makatitiyak na secured ako in the loving hands of God? Ang problema kasi sa atin dinadala natin sa Diyos ang mga karanasan natin sa relasyon natin sa ibang tao. Nakakalimutan nating ang Diyos ay hindi tao na tulad natin na may hangganan ang pagmamahal. We have a God whose love is everlasting, eternal, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children.

Featured post

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: