Anchored: Si Kristo ang Kapitan (Heb. 6:19-20)

Preached by Derick Parfan at Baliwag Bible Christian Church on Sept. 29, 2019 Where is our assurance and hope anchored? Ang tema natin ngayon sa pagdiriwang ng ika-33 taon ng pagkakatatag ng Baliwag Bible Christian Church ay "Anchored." Sa Tagalog, naka-angkla. Ibig sabihin, kahit malakas ang alon, kahit humampas ang malakas na hangin, kahit dumating... Continue Reading →

Sola Fide Part 3 – Perseverance of the Saints

Matinding pagsubok ang pinagdadaanan ng mga kapatid natin sa iba't ibang bansa tulad ng Iran, North Korea, Sudan, Nigeria, Sri Lanka. Sa pag-uusig na ginagawa sa kanila, kailangan nating ipanalangin na magpatuloy sila sa pananampalataya. Matindi rin naman ang kinakaharap ng maraming Cristiano sa bansa natin, maraming nagiging kampante sa kalagayan nila at hindi na... Continue Reading →

Trusting in a Tightrope Walker

True saving faith is child-like faith. "Sapagkat ang mga katulad [ng mga bata] ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos," sabi ni Jesus¬†(Marcos 10:14).¬† Bakit tulad ng isang bata ang pananampalatayang makapagdadala sa atin sa kaharian ng Diyos? Ang isang bata, lalo na ang mga sanggol, ay hindi sa sarili nila nagtitiwala. Hindi nila kayang magtrabaho... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: