Paano tayo dapat mag-decide kung ano ang kabilang o hindi sa isang Christian worship service?

Ipinapakita ng Bible na sa ating corporate worship, kailangang gawin lamang ng mga Kristiyano ang mga bagay na malinaw na ipinapagawa ng Diyos sa atin, sa pamamagitan man ito ng direktang utos o implikasyon ng isang prinsipyo sa Bibliya.

Ano ang Ginagawa ng mga Deacons?

Itinuturo sa atin ng New Testament ang tatlong aspeto ng ministry ng deacon na makikita natin sa Acts 6—pangangalaga sa mga pisikal na pangangailangan na naglalayong pagkaisahin ang church sa ilalim ng mga naglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos. Sila dapat ay encouragers, peacemakers, at servants.

Sino ang mga Deacons?

Hindi dapat pabayaan ng mga churches ang pangangaral ng Salita ng Diyos at ang praktikal na pangangalaga sa mga miyembro na makatutulong para maisulong ang pagkakaisa. Mahalaga sa buhay at ministeryo ng isang iglesiya ang dalawang aspetong ito. Upang matiyak na ang dalawang magkaibang uri ng pagdidiyakono ay nangyayari sa mga churches, kailangan nating makita ang pagkakaiba ng ministry ng deacons sa ministry ng elders.

Limang Pagkakamali ng Prosperity Gospel

Sa article na ito ay nais kong suriin ang limang mga doktrina kung saan nagkamali ang mga nagtuturo ng prosperity gospel. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga maling katuruang nakapaloob sa mga pangunahing doktrina nila, inaasahan kong malinaw ninyong makikita ang mga panganib ng prosperity gospel. Ang mga doktrinang tatalakayin ko ay may kinalaman sa Abrahamic covenant, sa atonement, sa pagbibigay, sa pananampalataya, at sa panalangin.

Babalik Ka ba sa Church o Hindi?

Hindi na natin pwedeng i-assume na lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo ay naiintindihan kung bakit kailangan nila ang church. Isipin natin, mas marami ang mga taong nagsasabi na Kristiyano sila kaysa doon sa mga uma-attend nang regular sa church. At kahit nga sa mga dumadalo, kakaunti pa rin sa mga iyan ang nagsisilbi at nagbibigay sa kanilang church. Kaya huwag nating isipin na COVID-19 ang may kasalanan kung bakit hindi na nagsisimba ang ilang mga Kristiyano. Milyun-milyon ang dati nang hindi talaga committed na dumalo sa church bago pa man naging problema ang online registration, social distancing at pagsuot ng mask.