Abraham Part 8 – Being God’s Friend (Gen. 18)

So for this Sunday and the next, dapat lang na sagutin mo ang tanong na ‘to: Ikaw ba ay kaaway na maituturing ng Diyos tulad ng Sodom at Gomorrah, o kaibigan ng Diyos tulad ni Abraham? This is a more important question kesa sa tanong na may covid ka ba o wala, may vaccine ka na ba o wala.

[Sermon] I Trust in Your Word (Psa. 119:41-48)

I hope itong two prayers sa Psalm 119:41-48—for the gospel to go deeper sa puso natin at for the gospel to overflow para masabi natin ito sa iba—ang maging prayers din natin. At itong four commitments—in obeying, proclaiming, treasuring and meditating on God’s Word—ang maging commitments din natin. Not just occasionally, but daily.

The Coronavirus Pandemic and Our Prayers

It is good na mas marami tayong oras ngayon, at mas maraming dahilan para manalangin. Pero mas mainam din kung maiintindihan nating mabuti kung ano ang design ni Lord sa prayer. At dito sa Psalm 50:15, ang daming itinuturo sa atin ni Lord about prayer: “Call on me in a day of trouble; I will rescue you, and you will honor me” (CSB).

“Enlarge My Heart” (Psalm 119:25-32)

The more sufferings we have, sapat na excuse ba yun for us to spend less time in the Word and prayer, para mabawasan ang commitment natin sa Panginoon? No, hangga’t nadaragdagan pa nga ang mga sufferings natin, nadaragdagan din ang reasons na meron tayo – the more we need God, the more we need to pray, the more we need to listen to his Word.

“Open My Eyes” (Psalm 119:17-24)

We have a lot of resources, giving you a lot of opportunities to be engaged with the Word everyday. Ang tanong sa ‘yo personally ay ito: What are you going to do about it? Magpapatuloy ka ba to make lame excuses na paulit-ulit mo namang sinasabi just to ease your guilt of not reading the Bible and praying enough?