Part 4 – Pride and Humility (Daniel 4)

Ang dali sa atin na ibaling ang paningin natin palayo sa Diyos as our only source of security in this world. Dahil alam ng Diyos na hindi ‘yan makakabuti sa kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat ng magagawa niya—and he is Almighty God!—para magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa sarili natin at sa mga taong tinitingala natin, at tamang pagkakilala naman sa Diyos, to turn our eyes away from human kings to God our Savior-King.

The Apostles’ Creed Part 13 – The Resurrection of the Body and Life Everlasting, Amen

Bihira na ituon natin ang isip natin sa eternity, o magkaroon ng eternal perspective sa mga bagay-bagay. Karaniwan, near-sighted tayo, nakapako ang atensyon sa mga bagay sa mundong ito. O baka kasi natatakot tayo na mamatay? Hindi mo alam kung ano ang haharapin mo pagkatapos, o baka natatakot ka na mawala ang mga bagay na meron ka ngayon that you hold so tightly. Baka masyado tayong nai-inlove sa mga bagay sa mundong ito.