The Story of God (new edition)

Ang manual na 'to ay guide para makatulong sa atin na ma-ishare ang gospel at kung paano ito makikita sa buong Kuwento ng Bibliya. Kasama dito ang ilang mga basic stories na pwede nating gamitin in a span of 12 group sessions.

Rebuilding and Opposition…Again (Nehemiah 3-4)

As we trust God, we obey. Anuman ang sabihin ng iba, anuman ang gawin laban sa atin, susunod tayo sa Diyos. And we do it with vigilance...we face the dangers. Discipleship is risky. Dapat alerto tayo 24 oras. It might cost us our lives, but our lives will not be wasted. Sulit, hindi sayang.

2018 Holy Week Devotions – Day 3

“And he said to all, 'If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me'” (Luke 9:23 ESV). If you’ve been a Christian for a while now, if you grew up in church like I did, had parents who went to a local church, you’ll agree... Continue Reading →

Palm Sunday: A Disciple’s Journey (Mark 8-10)

Answering correctly doesn't mean you believe the gospel with all your heart. Maaaring sinasabi mong kilala mo si Cristo, pero hindi sa pagpapakilala ni Cristo na naaayon sa kanyang Salita. Maaaring sinasabi mong you are a disciple, but not according to his definition of what it means to follow him.

The Gospel: Wider (John 4:27-42)

Anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman ang problemang kinakaharap mo, anuman ang mga excuses na palagi mong sinasabi, don't delay obedience in bringing this gospel wider into the world. We already have the gospel. That gospel alone is enough for the needs of the world. 

Trusting in a Tightrope Walker

True saving faith is child-like faith. "Sapagkat ang mga katulad [ng mga bata] ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos," sabi ni Jesus (Marcos 10:14).  Bakit tulad ng isang bata ang pananampalatayang makapagdadala sa atin sa kaharian ng Diyos? Ang isang bata, lalo na ang mga sanggol, ay hindi sa sarili nila nagtitiwala. Hindi nila kayang magtrabaho... Continue Reading →

Participating in God’s MISSION

Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa "mission." Kapag naririnig natin ang salitang ito, ang pumapasok siguro sa isip natin ay ang pagpunta ni James sa Thailand, o ang pagmimisyon sa Mindanao, o ang pagpunta sa mga mahihirap o mga nasalanta ng bagyo, o ang pagpapakain sa mga nagugutom. Matatawag nga nating misyon ang mga... Continue Reading →

Narito Lang Ako Para Sa’Yo

Sermon by Ptr. Marlon Santos  Confession and prayer is one that God has been teaching our church. This comes with an admission of one’s sin and sharing with the family in Christ that is not a common thing to do. But God has a Good News for us - Jesus’ victory over sin and death... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: