eBooks

“Ganun ba Talaga Kahalaga ang Church?”

Ang mga churches ngayon ay humaharap sa maraming mga mahihirap na isyu. Maaaring isa ka sa mga nag-iisip kung sulit ba ang mag-commit sa isang local church. Ang librong ito ay napapanahong paalala na ang church ay hindi lang basta isang livestream—ito ay isang essential fellowship ng mga miyembro ng pamilya ng Diyos na isinusulong ang misyon ng Diyos.

Iniimbitahan tayo ng Diyos sa church hindi dahil ito ay isang kumportableng lugar para makatagpo ka ng konting spiritual encouragement…Pinapatuloy niya tayo sa isang tahanan na hindi natin karaniwang hinahanap pero yun na yun ang kailangan natin.

Download eBook and purchase paperback here.

In Greatness According to Jesus, Telo reminds us again and again that our definition of success and greatness must not and cannot be anchored in the sinking sand of worldly ambitions. He invites young people to turn their eyes away from the allures of today’s godless generation and stake their lives on the rock-solid foundation of the finished work of Christ on the cross. Saturated with the gospel from beginning to end, this little book will serve as a refreshing read for young and old alike.

eBook version (Amazon Kindle) is available for only $2.99. You can purchase paperback (only 175 pesos) here.

Sa Coronavirus at si Cristo, inaanyayahan ni John Piper ang mga babasa nito sa buong mundo na tumayo sa di-magigibang Batong Sandigan, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo. Kay Cristo lang natin matatagpuan ang lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng Diyos na sovereign sa lahat, at siyang nagtatakda, nangangasiwa, at naghahari sa lahat ng bagay para matupad ang kanyang mga layunin–his wise and good purposes.

Download free ebook (PDF, MOBI, EPUB) and small group study guide (PDF). Paperback available for purchase here.

The story of the Protestant Reformation is a recovery of the gospel. At yung gospel na ito ay summarized in the five solas of the Reformation. At the heart of the gospel is the doctrine of justification by grace alone (sola gratia) through faith alone (sola fide) in Christ alone (solus Christus). Saan galing ‘yan? By what authority ang basis natin ng doktrinang iyan? From Scripture alone (sola Scriptura). Para saan ang lahat ng iyan? For the glory of God alone (soli Deo gloria). The five solas are practical. They are historical. But more importantly, they are biblical. Kailangan natin ng rediscovery of the gospel today in our churches. We need a modern reformation.

Download free ebook (PDF, MOBI, EPUB). Paperback also available here.

Lahat tayo ay may natitira pang kasalanan sa puso natin. Kailangang lumaban, kailangang patayin ang kasalanan. Hindi natin ito kaya sa sarili natin. Pero sapat ang biyaya ng Diyos – the love of God, the gospel of Christ, the power of the Spirit, and the people of God – para tulungan tayo sa labang ito.

This book is for all Christians who are struggling against sin and struggling to trust the only Savior of their soul. That means it’s for all of us.

[click the image cover to go to download page]

Everything we are doing, trying to do, and must do in our church is about disciple-making. We are not just trying to make converts, na pagkatapos mabaptize, ayos na. Kasali iyon. Pero ang misyon natin ay higit pa doon. Our mission is to make disciples of all nations. At kung ‘yan ang nag-iisang misyon natin, mainam na alam natin ang ibig sabihin nito.

Ang isang disciple ay sumusunod kay Jesus, binabago ni Jesus, at ibinibigay ang buhay sa misyon ni Jesus. We’ll explore this definition in this book. At kaugnay nito, titingnan natin ang anim na bahagi ng identity ng isang disciple – learner, worshiper, family member, servant, missionary and disciple-maker.

[click the image cover to go to download page]

Wala nang tanong na mas mahalaga pang sagutin maliban dito: “Sino si Jesus?” at “Ano ang isang Cristiano?” Sa Following Jesus, makikita natin ang itinuturo ng Bibliya sa sagot sa mga tanong na ito: Si Jesus ang Panginoon ng lahat na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. That is the gospel.

Ano naman ang isang Cristiano? Siyang naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan, at nagtitiwala at sumusunod kay Jesus.

Magagamit ang aklat na ito sa pansariling pag-aaral at pagtuturo sa iba. This is based on Michael Bennet’s Christianity Explained

[click the image cover to go to download page]

While most of these e-books are free, they took hundreds of hours to write and publish. We encourage you to make a donation of any amount to Treasuring Christ PH. This will enable us to continue producing and distributing gospel-centered resources to many Filipino Christians. Some of the funds will also be used to support our church planters and missionaries.

For more info, you can send us an email.

4 Comments

 1. Gospel Centered teaching nakakahamon ng buhay, nakakatulong hindi lang sa karagdagan ng kaalaman lalo higit sa espiritwal na buhay. . purihin ang Dios.

  Liked by 1 person

  1. Salamat dito ko nasumpungan ang Gospel centered na katuruan,karamihan puro
   ” Prosperity gospel” natabunan na ang Tunay na turo. Na si Jesus Ang Cristo!

   Liked by 1 person

 2. God be praised po sa ministry niyo po, I praise GOD po talaga dahil sa book na Five Solas and One Gospel. Sana po may book din na about sa doctrine of Grace .😁

  Liked by 1 person

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.