Bakit Namamali ang Response Natin sa Suffering?

Parehong Christians at non-Christians ang nakakaranas ng adverse effects ng coronavirus. Pero dapat magkaiba ang responses natin - deeper trust in for God and more love for our neighbors. Merong ilang mga various reasons kung bakit sa halip na maging iba ang response natin, nagiging pareho lang din nila ang approach natin about suffering and evil.

Hindi Mala-lockdown ng Coronavirus ang Word of God

Because of this pandemic, mas lalo pa ngang nagiging viral ang Word of God. And in that we rejoice. Walang anumang forces in nature ang may kapangyarihang kumontrol sa Word of God. Hindi mo pwedeng i-lockdown ang salita niya. "The word of God is not bound” (2 Tim. 2:9).

Part 2 – Singing and the Gospel

Meron tayong singing problem, kasi meron tayong worship problem. At kung meron tayong worship problem, meron tayong heart problem. The whole Story of God is the story of God redeeming his people - to be a singing people for him.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: