The Supremacy of the Word (Heb. 1:1-3)

So when we talk about the Word, don’t just think of your Bible. Think of who is inside that book—Christ. Why is this important? Because many Christians, yes, they read their Bibles, they believe that the Bible is the Word of God, but when they read the Bible, they are just looking for moral principles, things to do, so that they can be a better husband, or wife, or student, or employee, or neighbor. Kung ganyan lang ang approach mo sa Bible, the Word cannot be an anchor for your soul.

“The Lord is My Portion” (Psa. 119:57-64)

We read the Bible, we pray, we obey, we worship, we preach because of God. Meron pa bang mas mahalagang dahilan kesa sa Diyos? Wala na, sapagkat siya ang lahat-lahat para sa atin, kaya ang salita ng Diyos ang kailangan ding pagbulayan araw at gabi ng lahat sa atin, para ang salita ng Diyos ay makarating sa lahat ng dako ng mundo. Nawa’y ito ang maging hangarin ng puso ng bawat isa sa atin—ang Diyos higit sa lahat.

The Apostles’ Creed Part 10 – I Believe in the Holy Spirit

Habang lalo tayong nagiging Christ-centered sa buhay natin, sa Bible reading natin, sa prayer life natin, sa preaching natin, sa worship services natin, sa discipleship natin, sa engagement natin sa mundong ito, matutuklasan natin na yun pala ang ibig sabihin ng pagiging “Spirit-filled” o puspos ng Espiritu. Hindi pala yung pagsasalita ng kung anu-anong hindi mo maintindihan, o yung pagiging emotional sa worship services, or yung sa mga extraordinary na mga miracles ang pinaka-ebidensiya ng presensiya at pagkilos ng Espiritu.

The Apostles’ Creed Part 9 – From Whence He Shall Come to Judge the Living and the Dead

Para sa mas maraming Christians, ang nagiging dahilan ay yung preoccupation sa mga kasalukuyang nangyayari. Concern lang tayo sa future kung immediate future ang pag-uusapan. Kelan kaya matatapos ang pandemic? Okay na kaya next year? At kung second coming ni Christ ang pag-uusapan, parang irrelevant sa marami. Pero ayon nga kay Albert Mohler, mas maiintindihan lang natin yung “present” kung aalalahanin natin yung “past” at sabik na aabangan yung “future.”