Ang Ika-Apat na Utos

Ang naging pinakamalaking kabiguan ng Israel ay ang kabiguan nilang maglagak ng buong tiwala sa Panginoon. Nabigo silang sumampalataya at mamahinga sa Dios. They failed miserably to believe that the Lord is able to carry them through and to save them to the uttermost. The Sabbath is an invitation to find our rest in God.

Four Sabbath Lessons

Kailangan mong huminto at magpahinga para mas makinig mabuti sa Diyos. Kailangan mong kausapin siya. Kailangan mong ibukas ang puso mo para sa kanya. Kailangan mong maging honest sa mga struggles mo at humingi ng tawad sa kanya. Kailangan mong laging alalahanin ang natapos nang ginawa ni Cristo para sa iyo. Kailangan mong huminto muna sa pagtatrabaho o sa ministeryo, kasi mas mahalaga sa Diyos ang puso mo kaysa sa trabaho o ministeryo mo.

Why I’m Taking a Sabbatical

http://www.audiomack.com/song/derick-parfan/why-im-taking-a-sabbatical Pagkatapos ng ilang consultations with other church leaders at approval ng Council of Elders ng church, ako po ay magkakaroon ng sabbatical leave mula January 18 hanggang April 18. Tatlong buwan na pansamantala kong di gagawin ang mga karaniwang ginagawa ko bilang pastor tulad ng preaching, teaching, counseling, pastoral care, overall spiritual leadership sa... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: