Isang Pakiusap sa mga Members ng Church: Give Grace to Your Pastor

Sinasabi kong lahat ito para magbigay ng simpleng pakiusap sa inyo sa kakaibang panahong ito: give your pastor grace. Kailangan niya 'yan, nasasaktan siya, stressed na siya sa paggawa ng kung ano ang tamang gawin sa sitwasyong ito na wala namang playbook, mahal niya ang mga members ng church, ang gusto niya ay kung ano ang pinakamabuti para sa physical and spiritual well-being ng mga taong ipinagkatiwala sa kanya ni Cristo para pangalagaan, at sinusubukan niyang ibigay yung best effort niya. Would you give him grace?

God’s Electing Love (Mal. 1:1-5)

Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Pero kung tinitingnan n'yo ang mga magagandang nangyayari sa buhay n'yo (halimbawa?), maaaring sabihin n'yo sa sarili n'yo, "Aba, pinagpapala ako ng Diyos. Siguro magaganda ang mga nagagawa ko. Natutuwa siya sa akin kasi ako ay isang mabait, mabuti, at masipag na Cristiano. Napakabuti talaga... Continue Reading →

Part 3: Why Fight Together

...change is something God intends his people to experience together. It's a corporate goal. What God does in individuals is part of a larger story of redemption that involves all of God's people through the ages. (Paul Tripp,¬†How People Change, p. 77) Being involved with people is time consuming, messy, and complicated. From our point... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: