[Sermon] I Trust in Your Word (Psa. 119:41-48)

I hope itong two prayers sa Psalm 119:41-48—for the gospel to go deeper sa puso natin at for the gospel to overflow para masabi natin ito sa iba—ang maging prayers din natin. At itong four commitments—in obeying, proclaiming, treasuring and meditating on God’s Word—ang maging commitments din natin. Not just occasionally, but daily.

[Sermon] Turn My Heart to Your Word (Psa. 119:33-40)

Bawat verse sa Psalm 119 ay tungkol sa Salita ng Diyos at dito sa vv. 33-40 ay merong panalangin na konektado sa salita ng Diyos. If we love the Word at nakikita nating salita rin ng Diyos ang kailangan natin, ito rin ang mga panalanging dapat nating ipagpray. And we don’t usually pray these kinds of prayers. Just look at the many prayer requests we receive, karamihan may kinalaman sa kalusugan, maayos na kalagayan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho. Nothing wrong with that, pero kung hanggang dun lang, we fall short of a vital and dynamic relationship with God that characterized the spirituality of Psalm 119.

[Sermon] Stand Firm in the Faith (1 Cor. 16)

Iniligtas ka ng Diyos hindi lang para mapunta sa langit, hindi lang para maging member ng church, kundi para maging committed member ng church na ginagampanan ang bahagi mo sa ministry for the body of Christ. Tapos na ang panahon to make excuses para maging absent, para maging inactive sa ministry. Walang sapat na dahilan para hindi ka makibahagi. Ito pa nga ang panahon para mas ilaan natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon.