Mahalaga bang gamitin ang mga titles na ‘elder’ at ‘deacon’?

Ang mga titles na ‘elder’ at ‘deacon’ ay hindi naman talaga ang pangunahing isyu sa ministry ng church, ngunit maraming magagandang dahilan kung bakit kailangan at dapat gamitin ng mga churches ang mga biblical titles na ‘to.

The Shepherd and the Flock (1 Peter 5:1-7)

Sa ministry nating mga pastors-elders, ang pinakamahalaga ay hindi yung sakripisyong ginagawa natin para sa church. This is not about us, our story, and our glory. This is about Jesus, his story and his glory. Kaya nga ang tawag sa kanya “Chief Shepherd.” Siya ang ating “Good Shepherd” and “Great Shepherd” na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin. He will never fail us. He will never disappoint us.