The Coronavirus Pandemic and Our Prayers

It is good na mas marami tayong oras ngayon, at mas maraming dahilan para manalangin. Pero mas mainam din kung maiintindihan nating mabuti kung ano ang design ni Lord sa prayer. At dito sa Psalm 50:15, ang daming itinuturo sa atin ni Lord about prayer: “Call on me in a day of trouble; I will rescue you, and you will honor me" (CSB).

Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials (Highlights)

During these times, almost all people are undergoing similar trials due to the coronavirus pandemic. May you find the following highlights from Dave Furman’s book Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials helpful. “God is doing more in our suffering than we can see with our eyes. None of us enjoys adversity. We want... Continue Reading →

What is our hope in life and death?

Sa panahon ng pandemic, makakatulong sa atin to reflect on the value and meaning of life. Di naman kasi natin alam kung magkakasakit din tayo dahil sa virus. Kahit sobrang ingat ka pa. Siyempre mas mainam na sumunod at mag-ingat para mas safe. Pero nasan ang guarantee natin? Lahat naman tayo pwedeng magkasakit. Lahat tayo... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: