Sermon: The Golden Chain of Salvation (Rom. 8:29-30)

Kung noon pa ay nagpasya na ang Diyos na iligtas ka, not because of anything you have done or will ever do for him, hindi mababago ang pasya niya. God's plan of salvation will not fail. Siya ng author nito, siya rin ang finisher nito. Yung sinimulan niyang mabuti para sa atin, tatapusin niya. This is the golden chain of salvation. If you are a Christian, this is for you.

Isang Pakiusap sa mga Members ng Church: Give Grace to Your Pastor

Sinasabi kong lahat ito para magbigay ng simpleng pakiusap sa inyo sa kakaibang panahong ito: give your pastor grace. Kailangan niya 'yan, nasasaktan siya, stressed na siya sa paggawa ng kung ano ang tamang gawin sa sitwasyong ito na wala namang playbook, mahal niya ang mga members ng church, ang gusto niya ay kung ano ang pinakamabuti para sa physical and spiritual well-being ng mga taong ipinagkatiwala sa kanya ni Cristo para pangalagaan, at sinusubukan niyang ibigay yung best effort niya. Would you give him grace?

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: