Hindi Mala-lockdown ng Coronavirus ang Word of God

Because of this pandemic, mas lalo pa ngang nagiging viral ang Word of God. And in that we rejoice. Walang anumang forces in nature ang may kapangyarihang kumontrol sa Word of God. Hindi mo pwedeng i-lockdown ang salita niya. "The word of God is not bound” (2 Tim. 2:9).

The Coronavirus Pandemic and Our Prayers

It is good na mas marami tayong oras ngayon, at mas maraming dahilan para manalangin. Pero mas mainam din kung maiintindihan nating mabuti kung ano ang design ni Lord sa prayer. At dito sa Psalm 50:15, ang daming itinuturo sa atin ni Lord about prayer: “Call on me in a day of trouble; I will rescue you, and you will honor me" (CSB).

Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials (Highlights)

During these times, almost all people are undergoing similar trials due to the coronavirus pandemic. May you find the following highlights from Dave Furman’s book Kiss the Wave: Embracing God in Your Trials helpful. “God is doing more in our suffering than we can see with our eyes. None of us enjoys adversity. We want... Continue Reading →

What is our hope in life and death?

Sa panahon ng pandemic, makakatulong sa atin to reflect on the value and meaning of life. Di naman kasi natin alam kung magkakasakit din tayo dahil sa virus. Kahit sobrang ingat ka pa. Siyempre mas mainam na sumunod at mag-ingat para mas safe. Pero nasan ang guarantee natin? Lahat naman tayo pwedeng magkasakit. Lahat tayo... Continue Reading →

Liwanag sa Dilim (23 sermons on Christian suffering)

Here are some of the sermons I preached related to the subject of suffering. Rejoicing When Life is Hard (Phil. 1:12-18)Magnifying Christ When Life is Hard (Phil. 1:18-26)Serving Others When Life is Hard (Phil. 1:18-26)Standing Together When Life is Hard (Phil. 1:27-30)Our God is a Sovereign God (Psa. 115:3)Believe in Me (John 14:1-11)Do not be... Continue Reading →

Church Unity and the Lord’s Supper (1 Cor. 11:17-34)

Part of what we do sa gathering natin na sinabi ng Panginoon na gawin natin ay Lord's Supper, once a month, sa iba once a week. Basta regular, yun ang mahalaga. Basta naiintindihan natin kung bakit, at kung paano natin dapat gawin. Ito ang problema din ng mga Christians ngayon - di natin naiintindihang mabuti kung gaano kahalaga ang Lord's Supper at ang implication nito sa relasyon natin sa isa't isa sa bilang magkakapatid kay Cristo.

Headship and Submission in the Local Church (1 Cor. 11:2-16)

Gaano man kahirap sa ngayon to make a stand about this issue on male headship and female submission, we must make sure na hindi tayo driven by our emotions, or influenced by secular culture, or mag-adjust to gain acceptance sa society. We must be driven and shaped by the Word of God.

Singing When Life is Hard (Psa. 137:1-4)

Paano kung dumadaan ka sa “valley of the shadow of death” (Psa. 23:4 ESV), “darkest valley” (CSB) ng buhay mo, paano ka nga naman makakaawit tulad ni David? Paano kung nangingibabaw ang takot? Yung sense of loss dahil namatayan ka o naloko sa negosyo? Paano kung dumadaan ka sa financial difficulties o problema sa relasyong mag-asawa o sa pagrerebelde ng anak mo? Paano kung malalim ang struggle mo sa kasalanan ngayon?

Ano ang isang elder ng church?

The Basics (Mga Pangunahing Bagay) Ang isang elder ay isang lalaking Kinakikitaan ng mga qualifications na nakalista sa 1 Timoteo 3:1-7 at Tito 1:6-9;Kinikilala ng kongregasyong kinabibilangan niya bilang isang elder; at Pinangungunahan ang kanyang kongregasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos (1 Timoteo 3:2), pananalangin para sa mga tupa (Santiago 5:14), at... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: