[Sermon] Turn My Heart to Your Word (Psa. 119:33-40)

Bawat verse sa Psalm 119 ay tungkol sa Salita ng Diyos at dito sa vv. 33-40 ay merong panalangin na konektado sa salita ng Diyos. If we love the Word at nakikita nating salita rin ng Diyos ang kailangan natin, ito rin ang mga panalanging dapat nating ipagpray. And we don’t usually pray these kinds of prayers. Just look at the many prayer requests we receive, karamihan may kinalaman sa kalusugan, maayos na kalagayan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho. Nothing wrong with that, pero kung hanggang dun lang, we fall short of a vital and dynamic relationship with God that characterized the spirituality of Psalm 119.

[Sermon] Stand Firm in the Faith (1 Cor. 16)

Iniligtas ka ng Diyos hindi lang para mapunta sa langit, hindi lang para maging member ng church, kundi para maging committed member ng church na ginagampanan ang bahagi mo sa ministry for the body of Christ. Tapos na ang panahon to make excuses para maging absent, para maging inactive sa ministry. Walang sapat na dahilan para hindi ka makibahagi. Ito pa nga ang panahon para mas ilaan natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon.

[Sermon] Incomparable Glory and Inevitable Victory (1 Cor. 15:35-58)

Hindi natin masyadong pinag-uusapan ang tungkol sa kamatayan. Siguro yung iba talaga natatakot pag-usapan ‘yan. Yung iba siguro feeling irrelevant yan maliban na lang kung maysakit ka na o may namatay sa pamilya n’yo. Yung iba siguro masyado nang nasanay. Lalo pa ngayon may pandemic. Pero may Covid o wala, marami pa rin ang nagkakasakit at namamatay. And sooner or later we have to face this. Hindi natin maiiwasan. Pero hindi lang basta kailangang pag-usapan. Dapat din tama ang pinaniniwalaan natin tungkol sa kamatayan at sa kung ano na ang mangyayari pagkatapos nito.

[Sermon] Hope Beyond this Life (1 Cor. 15:12-34)

Itong historical fact ng resurrection of Christ at future expectation natin ng resurrection of the body ay may practical consequences sa Christian life natin at church ministry. Yan ang huhubog sa ministry natin sa church, sa klase ng sacrifice na ibibigay natin sa paglilingkod sa Panginoon, at sa pamumuhay nang may kabanalan—testifying to the world the hope we have in Jesus.Ang tanong sa ‘yo: Ito ba ang pinaniniwalaan mo? Ito ba ang bumabago sa pamumuhay mo?