Living According to God’s Calling (1 Cor. 7:12-24)

We are so preoccupied in making sure that we are in a status or standing na approved ng mga tao. We forget what is most important regarding our status. Ang nagdedefine ng value or worth natin, yung identity natin ay nakakabit sa relasyon natin sa Diyos.

The Gospel and Personal Conflicts (1 Cor. 6:1-11)

Admittedly, we don't handle conflicts very well. Maybe because yung culture natin ay shame-based. Pero mas malamang na explanation or reason ay dahil sa pride at self-centeredness, at pati na rin yung failure natin to apply the gospel to our prideful hearts in fixing our relational problems.

Ang Ika-Walong Utos

Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa 'yo. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'" (Heb 13:5 MBB).

Magandang Balita (Col. 1:1-8)

Magsisimula po tayo ngayon ng panibagong serye na pinamagatang "Wala Nang Kulang" batay sa mensahe ng sulat ni apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Maaaring apat na buwan tayong magtagal dito. Bakit Colosas? Mahalaga kasi na meron tayong regular diet ng systematic exposition ng Salita ng Dios. Para matuto tayong pag-aralan ito, para marinig n'yo hindi... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: