Ang Ika-Walong Utos

Preached by Derick Parfan on Dec. 9, 2018 at Baliwag Bible Christian Church

Introduction

Matapos nating pag-aralan ang ika-7 utos two weeks ago, nagkaroon tayo ng break last week. Tinulungan tayo ni Ptr. Aldrin na maisummarize yung mga nakaraang sermons at magkaroon ng tamang perspective sa pag-aaral at pagsasabuhay ng Sampung Utos. Kasi nga naman, tulad din ng nabanggit niya last week, ang natural impression natin habang pinapakinggan ang mga sermon ay ito: “Si Ptr. Derick naman, pinapahirap pa.” Kasi nga mas nakikita natin na yung murder, hindi lang pala yung aktwal na pagpatay, pati pala sa isip at damdamin sa kapwa nagkakasala na tayo ng pagpatay. Yung adultery, hindi lang pala yung aktwal na pakikipagtalik sa di mo asawa. Yung isip at damdamin na nagiging unfaithful ka sa mga relasyong ipinagkatiwala sa ‘yo ng Diyos nagkakasala ka na rin pala ng adultery. 

Pero hindi ako ang nagpapahirap sa inyo. Hindi rin si Lord ang nagpapahirap sa atin. His commandments are not burdensome (1 John 5:3). This is an expression of God’s love. At bilang pastor, I have to be a channel of the love of God for you. Ang discipleship ay pagtuturo sa inyo na makasunod sa lahat ng iniuutos ng Panginoong Jesus (Matt. 28:19). Hindi lang maturuan. Kundi maturuang sumunod. ‘Yan ang Great Commission mandate hindi lang sa mga pastor-preachers, kundi sa bawat isa sa atin as we make disciples of all nations. 

Pero paano ko kayo matuturuang sumunod kung hindi ninyo lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga utos? At kung maintindihan man, paano kayo makakasunod kung hindi ko ipapaalala over and over again sa inyo yung motivation and power na kailangan natin para makasunod? 

The 8th Commandment

Kasi sa sarili natin di naman natin kaya. Yun ang point ng tinalakay ni Ptr. Aldrin last week sa Luke 10:25-28. Merong isang scribe, isang tagapagturo ng Kautusan, lumapit kay Jesus para i-test siya. Lakas lang ng loob, itest mo ba naman si Jesus na siyang nakakaalam ng lahat, na siyang nagbigay ng Kautusan! Tanong sa kanya, “Guro, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?” Ibinalik sa kanya ang tanong. Sagot ng scribe, yung summary ng ten commandments: “Love the Lord your God with all your heart” (Deut. 6:5, summarizing the first four commandments) and “Love your neighbor as yourself” (Lev. 19:18, summarizing nos. 5-10). Reply ni Jesus sa kanya, “Sige, gawin mo ‘yan at magkakaroon ka ng buhay.” 

Yun naman pala ang purpose ng Sampung Utos. Hindi pabigat. Kundi para magkaroon tayo ng buhay, para maranasan natin ang buhay na ayon sa nais ng Diyos. Yun ang eternal life. Hmmm…para yatang salvation by works yan a? No! Ang intensyon nito, tulad din ng ginawa ni Jesus sa lalaking mayaman sa Mark 10, ay para i-focus ang attention sa desperate condition natin. Na para bang sinasabi ni Jesus, “Sige, gawin mo. Pero ang tanong, magagawa mo ba?” Sa haba ng journey natin sa Sampung Utos, ewan ko na lang kung meron sa inyong magsabi ng, “Sige ba, kaya ko ‘yan!” Kung nahihibang ka siguro.

So, ang unang hakbang na dapat mong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Aminin mong wala kang magagawa, ni hindi ka makakahakbang sa sarili mo para makamit yun.

Tulad ng ika-8 utos, “Huwag kang magnanakaw” (Exod 20:15). Madali lang ‘yan, di ba? Basta ‘wag mo lang kukuhanin ang hindi sa ‘yo, ang pag-aari ng iba. Wag kang mag-shoplift. Wag kang dumukot sa pitaka ng tatay mo. Wag kang tutulad sa mga kurakot na pulitiko. Wag kang tutulad sa mga nang-iiscam, marami ngayon niyan lalo na kung magpapasko. Kaya? Kayang-kaya! Weh.

Nagtanong na naman itong scribe kay Jesus, ayaw kasing masopla. Isa pa, tanong niya, “At sino naman po ang kapwa ko” (Luke 10:29)? May ikinuwento si Jesus, isang parable. May isang taong galing sa Jerusalem, papunta ng Jericho. Pero hinarang siya ng mga masasamang tao. Kinuha ang mga dala-dala niya, pati ang damit niya. Binugbog pa siya. Matindi, halos mamatay na nang iwan siya (v. 30).

What is prohibited in the 8th commandment?

Sa kuwentong ito, merong ninakawan, merong magnanakaw. Obvious naman kung sino. Kasi kinuha nila ang hindi naman sa kanila. Hindi lang ari-arian ang kinuha, pati buhay gusto pang kunin. Hindi lang mga magnanakaw, mamamatay tao pa. Guilty sa paglabag sa ika-6 at ika-8 utos.

Paano mo idedefine ang pagnanakaw o stealing? Kapag pinagsasamantalahan mo ang ibang tao at ang mga resources o pag-aari na meron sila para sa sarili mong kapakinabangan. Kapag ang ginawa mo ay nagbebenefit sa ‘yo pero nakasasama naman sa iba o nakahahadlang para maibigay mo ang dapat ay para sa kanila. Halimbawa… [let people from congregation answer this…]

  • Kung empleyado ka, walong oras ang dapat na trabaho mo, pero lagi kang late o undertime o sobra-sobra ang oras sa break time o lunch time, o kung di mo binibigay ang tamang serbisyo mo o ginagamit mo ang oras mo na unproductive tulad ng social media o gaming during office work o kung ginagamit mo ang mga gamit ng opisina para sa personal, family o ministry needs.
  • Kung employer ka naman, kundi di mo pinapasahod nang tama ang empleyado mo, underpaid, kulang sa benefits, o tama nga ang sweldo pero ang trabahong binibigay mo sobra-sobra naman at wala na siyang time sa pamilya o sa ibang bagay sa buhay. 
  • Kung may business ka o nagtitinda ng produkto, kung kulang sa timbang o kung dinadaya mo ang income report mo para mabasawan ang ibabayad na buwis sa gobyerno, o kung pinipilit mo ang ibang tao na bumili sa ‘yo at gumagamit ng mga unfair o deceiving marketing techniques, o kung may utang ka na di mo binabayaran.
  • Kung sa gobyerno naman, kung humihingi ka ng lagay o nagbibigay ka ng lagay, pareho ding pagnanakaw yun.
  • Kung nagdadownload ka ng pirated videos o applications. Pati plagiarism o copy/paste na walang proper attribution ng source na para bang ikaw ang nagsulat o gumawa, pagnanakaw din.
  • Kung sa asawa mo naman o sa pamilya, kung sobra-sobra ang oras mo sa trabaho, ninanakaw mo ang oras at atensyon na dapat ay para sa pamilya mo.
  • O sa pisikal na kalusugan, kung kulang ka sa tulog, kulang sa sustansya ang kinakain mo, kulang sa ehersisyo, ninanakawan mo ang sarili mong katawan ng nararapat para mapangalagaan.
  • Sa ministry sa church, kung wala kang time, wala kang participation, kung wala kang ginagawa para sa iba, ninanakaw mo ang dapat na ibigay mo para sa ikalalago ng iglesya.
  • Ganun din sa pagbibigay, kung kulang-kulang ang binibigay mo na bahagi ng kinikita mo, ninanakaw mo ang para sa Diyos (Mal 3:8). Ang mga magnanakaw nasa loob ng Congress, nasa loob din ng Church.

What is commanded in the 8th commandment?

Sino pa ang magnanakaw? Yung may dapat gawin, pero hindi ginawa para ibigay ang tulong na kailangan ng iba. Halimbawa, dun sa kuwento ni Jesus. Halos mamatay na yung lalaking ninakawan at binugbog. Tapos, may dumaang isang pari (o pastor!). Nakita niya ang taong nakahandusay, pero lumihis siya ng landas na parang walang nakita. Meron namang isang Levita (o member ng church) na dumaan, lumihis din (vv. 31-32). Meron silang maitutulong. Nakita naman nila ang dapat tulungan. Pero hindi sila tumugon sa “calling” ng Diyos sa kanila na tumulong sa anumang paraan na kaya nila.

Meron tayong pananagutan sa bawat isa. Ang ugat ng pagnanakaw ay selfishness, yun bang walang pakialam sa kapakanan ng iba, basta maginhawa, basta mapayaman, basta makinabang ang sarili. Masusunod lang natin ang ika-8 utos hindi lang kung iiwasan nating maagrabyado ang ibang tao, kundi kung may gagawin tayo para sa kapakanan at ikabubuti ng ibang tao. 

Kung empleyado ka, ibigay mo ang serbisyo na dapat sa pinagtatrabahuhan mo. Kung employer ka, itrato mo nang patas ang mga manggagawa mo. Kung nagbebenta ka, ibigay mo ang tamang produkto, tamang presyo, sa tamang paraan at patas para sa lahat. Kung estudyante ka, mag-aral kang mabuti. Wag mong sayangin ang napakalaking ginagastos ng magulang mo sa pagpapaaral sa ‘yo. Ibigay mo sa pamilya mo ang oras at atensyon at pagmamahal na dapat para sa kanila. Matulog ka nang tama sa oras, kumain ka nang tama, alagaan mo ang katawan mo. Ibigay mo ang oras, lakas, at kayamanang dapat para sa ministry mo sa church at sa pag-abot sa mga taong wala pa kay Cristo.

Ang isang magnanakaw, ayon kay John Calvin, ay “every one who, in the exercise of his calling, performs not what he owes to others, keeps back, or makes away with what does not belong to him.” Masusunod lang natin ang ika-8 utos kung matutunan nating magmahal sa ating kapwa.

Tulad ng ginawa ng Samaritano. Napadaan siya at nakita niya ang lalaking nakahandusay. Naawa siya. Nilapitan niya. Hinugasan niya ang mga sugat. Nilinis at nilagyan ng benda. Isinakay niya sa sasakyan niyang hayop, dinala sa isang bahay-panuluyan at doon inalagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari at ibinilin na alagaan. Sinabi din niyang pagbalik niya ay babayaran niya lahat ng magagastos kung kulang pa ang bigay niya (Luke 10:33-35). Ganyan magkapwa-tao, ganyan ang dapat gawin ng scribe na lumapit kay Jesus, ganyan ang dapat gawin ng bawat isang tagasunod ni Cristo. Merong pangangailangan, meron kang kakayahang matugunan yun o makatulong man lang, gawin mo ayon sa pagtawag ng Diyos sa iyo.

Church Giving

Every Sunday, nangongolekta tayo ng tithes and offerings bilang pagsamba sa Diyos at bilang pagtugon din sa mga kailangan nating pagkagastusan para matupad ang misyong bigay sa atin ng Diyos. In a few weeks, i-aapprove din natin ang budget natin for 2019. Baka maoverwhelm tayo pag nakita kung gaano kalaki, kasi naman nag-iincrease din ang commitment natin to release funds sa ikasusulong pa ng gospel sa church planting and missions. Early next year, ipepresent din namin sa inyo ang plan for the renovation ng facilities natin. Malaki din ‘yan. 

Pero bago pa ma-finalize ‘to, meron nang mga lumalapit at masayang naghahanap ng opportunities to invest their money for the Kingdom. I will also help raise funds for our church planters and missionaries – Gospel Ambition Fund. Meron nang isang pastor from a church na bago nating magiging ka-partner na nag-express ng intention to give 10% of their collections to support this gospel ambition. May mga times na we feel na additional burdens ang mga ‘to, lalo na kung ang dami mo naman talagang kailangang bayaran na mga bills at daily needs ng family. Pero tulad ng mga nakausap ko na, na nakita ang needs, nakita rin na meron silang resources to meet those needs, at nagrespond sa calling na binigay ng Diyos sa kanila, these are opportunities – not burdens – to obey the 8th commandment. This is freedom and joy. 

Akala kasi natin mararanasan natin ang higit na kasiyahan kung magkakaroon lang tayo ng mga bagay na meron ang iba – kung magiging mayaman lang sana ako, kung magkakaroon lang sana ako ng kotse, ng bahay, ng magandang gadgets…Nagsisimula kasi ang paglabag natin sa ika-8 utos sa paglabag sa una (“Huwag kang sasamba sa ibang diyos maliban sa akin.”) at huli (“Huwag mong pagnanasahang maangkin ang pag-aari ng iba.”). Hindi ito ang magbibigay ng kasiyahan sa ‘yo. Ito ang magpapahamak sa ‘yo.

Achan’s Sin

Tulad ng ginawa ni Achan. Mababasa ang kuwentong ito sa Joshua 6-7. Papasok na ang Israel sa Promised Land. Patay na si Moises. Si Joshua na ang leader nila. Ang utos ng Diyos, lusubin ang Jericho, patayin lahat, wasakin lahat. Si Rahab lang at ang pamilya niya ang ititira dahil sa ginawa niya para sa mga spies (6:17). 

“At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, o bakal ay nakalaan para kay Yahweh, at dapat ilagay sa kabang-yaman ni Yahweh” (6:18-19). 

“Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jerico ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Acan na anak ni Karmi, apo ni Zabdi at apo-sa-tuhod ni Zera, mula sa lipi ni Juda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya’t nagalit sa kanila si Yahweh” (7:1). 

Nang matalo sila sa paglusob sa Ai, sinabi sa kanila ni Yahweh na ang dahilan ay dahil sa kasalanan ng Israel. Isa ang may kasalanan, pero damay ang buong bansa. Tulad ni Adan at Eba, damay din tayong lahat sa kasalanang sinimulan nila. “Nagkasala ang bayang Israel! Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian” (7:11). 

Ang parusa? “…ihahagis sa apoy, kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel” (7:15). 

Tinipon ang buong Israel. Akala ni Achan makakalusot siya. Napili ang Judah. Mula sa Judah, napili ang angkan ni Zerah. Mula sa angkan ni Zerah, napili ang sambahayan ni Zabdi. Napili si Achan. Di na makapagtago. Buking na.

“At pinagbabato ng buong bayan si Acan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh. Mula noon, ang pook na iyo’y tinawag na Libis ng Kaguluhan” (7:25-26).

Sa pagnanakaw, kinukuha mo ang akala mo’y kulang sa bigay ng Diyos para sa iyo. The root of stealing is unbelief. And you turn those things into idols. At tulad ng napag-aralan na natin about idolatry, kapahamakan ang kahihinatnan niyan. Tulad ng nangyari kay Achan. Gusto mong magkaroon, kaya nagnakaw ka, pero ang kapalit naman, lahat ng nasa ‘yo’y mawawala pala at kukuhanin sa ‘yo.

Jesus the Good Samaritan

Kaya naparito si Jesus para solusyunan ang parusang nararapat para sa mga magnanakaw – that’s you and me. Yan ang mensahe ng Pasko. Na ang Diyos nagkatawang-tao, namuhay na kasama natin, giving himself for us sinners. Siya lang naman ang totoong Good Samaritan dun sa story. Nahabag siya sa kaawa-awang kalagayan natin. Ginamot niya ang mga sugat natin. Binihisan ang kahubaran natin. Inalagaan tayo hangga’t gumaling at mabuhay.

Paano niya ginawa? Sa pamamagitan ng sarili niyang kamatayan sa krus. Hinubaran siya, sinugatan siya, para sa atin. Ninakaw sa kanya ang karangalang dapat ay sa kanya bilang Panginoon at Hari. Dinuraan siya, inalipusta, nilait, binugbog, sinaktan, pinahiya, ipinako sa krus hanggang mamatay. Sa kanan niya, isang magnanakaw. Sa kaliwa niya, isa ring magnanakaw. At siya na nasa gitna, itinuring din na kasing-sama ng mga kriminal, bagamat wala siyang kasalanan. Ibinilang siya na lumabag sa mga utos ng Diyos. “Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan” (Isa. 53:12 ASD). 

Kung di ka maniniwala sa kanya, tulad ng isang magnanakaw na nakapako rin, tiyak na mapapahamak ka. Pero maliligtas ka kung tutulad ka dun sa isa, na inaming makasalanan siya’t dapat parusahan, si Jesus ay walang sala, at nagtiwala siya sa kanya bilang Tagapagligtas (Luke 23:39-42). Sasabihin din sa ‘yo ni Jesus, “Today you will be with me in paradise” (v. 43). Yun naman ang halaga ng buhay at ang hantungan ng buhay natin, ang makasama si Jesus.

Main issue is stewardship

Kung nasayo si Jesus, nasayo ang buhay, nasayo ang Espiritu ng Diyos, nasayo ang lahat-lahat ng kailangan mo. Sapat na at higit pa. So, be satisfied with the goodness of the Lord. Mahirap ang buhay, pero mayaman ang Diyos natin. Mayaman na, mabuti pa at hindi ipagkakait ang anumang mabuting bagay na kailangan natin kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban (Psa 84:11). Tulad ng sabi ko kanina, magkakonekta itong ika-8 sa unang utos. Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa ‘yo, na siya namang ika-10 utos. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'” (Heb 13:5 MBB). Ang Anak nga niya ibinigay para sa atin, paano pa ang mga kailangan natin sa buhay at sa araw-araw (Rom 8:32)? Nagtitiwala ka ba sa pangako ng Diyos?

So, be a good steward of all your God-given resources and relationships. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Bawat isa sa atin ay katiwala o steward. We are not the owners, we are managers. Gamitin natin ng tama ang trabaho natin, ang kinikita natin, ang mga pag-aaring ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Magtrabahong mabuti, wag magsayang ng oras, tapat na magnegosyo, mag-invest wisely, mag-ipon, iwasang mangutang (credit card din!). “Huwag kayong mananatiling may utang kaninuman, maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa Kautusan” (Rom 13:8 ASD), kasama na ang ika-8 utos, “Huwag kang magnanakaw” (v. 9). Mahalin mo ang asawa mo, ang mga anak mo, ang magulang mo, ang mga kapatid mo kay Cristo. Wag mong pabayaan. 

Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay maghanapbuhay siya nang marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan.

Eph. 4:28 ASD

Be a Good Samaritan, supplying the needs of others. Ayon sa kakayahan at ayon sa pagkakatawag ng Diyos. Si apostol Pablo merong pangangailangan, pero sinabi niya, “I am well-supplied” (Phil 4:18). Paano nag-supply ang Diyos? Sa pamamagitan ng mga kapatiran sa Filipos na dinala ni Epaphroditus sa kanya. At sinabi din niya sa kanila, “And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus” (4:19). Paano magpapadala ang Diyos? Hindi naman ‘yan babagsak mula sa langit. Pero manggagaling ‘yan sa bulsa natin kung meron tayong kapatid na nangangailangan. Sa oras na ilalaan natin para paglingkuran sila. Sa lakas na gugugulin natin para maibigay ang kailangan ng iba.

Hindi lang pera, kasali yun. Hindi lang materyal na bagay, kasali yun. Pero lalong higit ay ang Mabuting Balita ni Cristo na tinanggap natin at ibabahagi din naman natin sa iba na ang kahahantungan ay kapahamakan kung itong Mabuting Balitang ito’y ipagkakait pa natin sa kanila. 
Anumang mabuting bagay na nasa atin, hindi ipinagkait ng Diyos, kundi ibinigay niya. Especially the Gift of the Lord Jesus Christ. Huwag na huwag din tayong magdadalawang isip na ibigay ito at hindi ipagkait sa ibang nangangailangan. 

Do not steal. Rather, be satisfied with the goodness of the Lord. Be a good steward. Be a good Samaritan. Like Jesus.

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.