Sermon: “No Condemnation” (Rom. 8:1-3)

Anumang takot, pangamba, pag-aalala, kabalisahan ay nag-uugat sa pag-focus natin masyado sa kung ano ang ginawa o ginagawa natin, o sa sarili nating determinasyon na gawin ang mga dapat gawin, sa halip na alalahanin ang mga gospel realities—kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, our new identity in Christ, at sa kanyang unwavering commitment na tuparin at tapusin ang lahat ng ipinangako niya para sa atin.

Gospel Awakening Session 4 – The Heart of the Gospel (Jurem Ramos)

Our desperate condition drives us toward the perfect righteousness of Christ as the only way for us to be right with God. Why is the law insufficient to provide us the righteousness required of us? What did Christ’s perfect obedience and his sacrificial death on the cross accomplish for us? What is meant by the biblical terms substitution, redemption, propitiation and justification, and why are they crucial in having a firm grasp of the gospel message?