Shepherding those who are Suffering

What should we do now to minister to our suffering people? I hope na itong mga principles na ibabahagi ko ngayon sa inyo ay makatulong sa inyo para manatiling naka-angkla ang ministry natin sa di nagbabagong mga katotohanan ng Salita ng Diyos.

When Pastors are Suffering

I invite you sa first session na 'to he honest with ourselves, with each other, with our church and especially with God. If our members are suffering, tayo rin. Di naman tayo exempted. Hindi lang tayo leader, member din tayo ng church. Hindi lang tayo pastor, isa rin tayo sa mga tupa.

11 Ways na Nababaluktot ang Gospel Message

In my last post, binanggit ko ang isang dahilan why we rejoice kahit na mahirap ang kalagayan natin ngayon dahil sa coronavirus pandemic. We thank the Lord kasi mas kumakalat ang salita ng Diyos, mas nagiging attentive din ang mga tao sa Word of God. Kaso, sa pagkalat ng Salita ng Diyos, kasabay din niyan... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: