Sola Fide Part 2 – Faith Plus Works?

Ang focus ng pag-aaral natin sa sola fide ay ang doctrine ng "justification by faith alone." Sabi ni Martin Luther, itong doktrinang ito ay "the article upon which the church stands or falls." What is at stake here is the heart of the gospel itself. Ito ang battleground ng Protestant Reformation. If you don't affirm... Continue Reading →

Sola Fide Part 1 – Justification by Faith Alone (John Hofileña)

Pag-aaralan po natin ang Galatians 2:15-21. And while you are turning or tapping to that portion of Scripture, let me tell you a story I read from J.C. Ryle's Why Were Our Reformers Burned? https://audiomack.com/song/derick-parfan/sola-fide-part-1-justification-by-faith-alone      This is the story of John Rogers, one of the first English Reformers. He studied in Cambridge University and... Continue Reading →

The Heart of the Gospel

An excerpt from my sermon on December 20 entitled "The Heart of the Gospel: Justification by Faith Alone in Christ Alone": At bakit naparito ang Diyos at namuhay na kasama ng mga taong makasalanan? Upang si Cristo ay mamuhay nang matuwid sa harapan ng Diyos, at sa kanyang kamatayan ay bayaran ang malaking utang ng... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: