Part 14 – David and His Census

Iba't iba ang kuwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Bawat isang tao, ibang kuwento. Ibang karanasan sa pamilya, ibang karanasan sa buhay, ibang pakikibaka sa kahirapan, ibang pakikipaglaban sa kasalanan. Pero kung Cristiano ka, we share the same basic and great Story. ┬áDahil sa kuwentong ito, ang Diyos and Bida. https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/part-14-david-and-his-census Listen on... Continue Reading →

Part 13 – David and His Mighty Men

http://www.esvapi.org/crossref/crossref.min.js Ika-13 bahagi na ito ng sermon series natin sa life story ni David. Second to the last sermon na. 1st and 2nd Samuel ang pinag-aaralan natin. Nasa bandang dulo na tayo ng buhay ni David. Magandang balikan ang isa sa mga pangyayari noong nagsisimula pa lang siya. Hindi pa nga siya ang nakaupong hari... Continue Reading →

Part 12 – David and Absalom

"Niyakap mo ako sa aking karumihan...Inibig mo ako ng di kayang tumbasan...Salamat sa sukdulang biyaya mo...O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala." Yan ang inaawit natin simula pa last week. Yan din ang nakita natin sa story ni David at Bathsheba last week (2 Sam. 11-12). Scandalous ang mga kasalanan... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: