Part 7 – David and Abner

  Maikli ang pasensiya natin. Ayaw natin nang naghihintay. Nagmamadali tayo. Gusto natin mabilisan, instant, agad-agad. Nagpapakita ito ng kakulangan … More