[Book] Habakkuk: Pag-asa sa Panahon ng Pandemic

Ang librong ito ay bunga ng naisin kong maiparating ang salita ng Diyos sa mga miyembro ng Baliwag Bible Christian Church sa panahon na hindi kami nakakapag-gather for worship and discipleship—tulad din ng lahat ng churches sa ating bansa at sa maraming mga bansa sa buong mundo—dahil sa coronavirus pandemic.

Ito ay hango sa mga Sunday messages at Bible study sessions during the week na ginawa ko para sa church namin sa buong buwan ng April 2020. Iniisip ko kasi ang mga members ng church—lalo na ang mga matatanda, mga walang Internet access, at hindi sanay sa mga online meetings—na hindi nakasubaybay sa study series noon.

Ang librong ito ay bunga ng suporta ng mga kapatid at ka-partner natin sa ministry na gustong maipa-imprenta yung series na yun para mabasa ng maraming mga Christians—at maging ng mga non-Christians—para magbigay ng pag-asang kailangan natin sa panahong ito ng pandemic. Kahit matapos na itong pandemic na ito—at sana nga!—kailangan pa rin natin ang mga salitang ito para mas maranasan natin ang kapahingahan, kagalakan at kalakasang nanggagaling sa Panginoon at sa tamang pagkaunawa sa kanyang mga salita sa Bibliya.

Kung ikaw ay nakay Cristo, saang church ka man kabilang, prayer ko na magbigay sa ‘yo ang librong ito ng panibagong kalakasan at matibay na pag-asa na matatagpuan sa Diyos na makapangyarihan at mahabagin sa lahat.

Kung ikaw ay isang pastor o tagapagturo din ng Bibliya, prayer ko na maging isang helpful resource ang librong ito para maituro mo ang salita ng Diyos sa maraming mga tao ngayon na dumaranas ng kalungkutan, depression, anxieties, at mga struggles sa kanilang pananampalataya. Sa Diyos ang lahat ng papuri.


You can also get ebook version (PDF, EPUB, MOBI) for a donation of any amount to Treasuring Christ PH. Email us for additional details.

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.