Gospel Shaped Pastor: A Conference for Younger Pastors (May 4-5, 2018)

We measure success in our pastoral ministry na para bang ang disenyo ng Diyos sa church ay katulad lang din ng sistema sa mundong ito. We feel successful kapag mas marami ang attendance 'pag Sunday, 'pag mas maganda ang church facilities, 'pag mas malaki ang budget, 'pag mas attractive ang mga programs. Kapag nakatali ang... Continue Reading →

Devoted to Good Works (Titus 3:1-15)

Last week, pinag-usapan natin ang Titus 2:11-14: "the grace of God...training us to renounce ungodliness...and live godly lives..." Binigyang-diin ko sa na sa laban natin sa kasalanan at sa pamumuhay nang may kabanalan, ang kailangan natin ay hindi "try harder, do better next time, keep a list of do's and don't's" approach as if kaya... Continue Reading →

Grace for Your Daily Mess (Titus 2:11-15)

Pursuing godliness is not easy. Kahit sa ating mga Cristiano na. Kahit nga sa aming mga pastor na, mahirap pa rin. Honestly, I'm still battling against lust and pride, and inaamin kong I still fail in loving my wife, my kids, our church and the lost as God wants me too. At natuklasan ko rin... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: