Ang Ika-Walong Utos

Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa 'yo. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'" (Heb 13:5 MBB).

Tithing and Everything (Mal. 3:6-12)

  https://www.facebook.com/treasuringchrist.ph/posts/678055815637974 Bago natin simulan ang sermon series natin sa Malachi (nasa ika-6 na bahagi na tayo ngayon), ano ang unang pumapasok sa isip n'yo kung maririnig n'yo ang Malachi o Malakias? Honestly? Malamang, kung hindi ako nagkakamali, Malakias 3:10 ang madalas n'yong naririnig tungkol dito. Para sa karamihan siguro, ang Malakias ay katumbas ng... Continue Reading →

Part 28: Givers (Luke 12:13-34)

Listen ***If the player is not working, click this. Resources Introduction Magkano ang tinatanggap n'yo buwan-buwan (kita sa trabaho/negosyo o allowance n'yo)? Magkano naman dito ang ibinibigay n'yo sa church (tithes and offering, hindi pa kasali ang iba pang mga gifts na binibigay n'yo sa iba)? Ilang percent ito? Bakit ganoon kaliit o kalaki ang binibigay... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: