Ang Ika-Apat na Utos

Ang naging pinakamalaking kabiguan ng Israel ay ang kabiguan nilang maglagak ng buong tiwala sa Panginoon. Nabigo silang sumampalataya at mamahinga sa Dios. They failed miserably to believe that the Lord is able to carry them through and to save them to the uttermost. The Sabbath is an invitation to find our rest in God.

Part 9 – Bad Fruit, Good News, Good Fruit (2:18-25)

Humble, sacrificial servanthood. It requires a radical change of heart. Kailangang diligan ang ugat na nasa puso natin para magbunga ng tamang pagtatrabaho at tamang pakikitungo sa ibang tao, especially those in authority over us. Ano ang dapat ipandilig?

Usapang Trabaho (Col. 3:22-4:1)

Malaking bahagi ng buhay natin ang pagtatrabaho. Bata pa lang tayo tinuturuan na tayong magtrabaho sa bahay. O kahit magtinda-tinda lang ng ice candy, trabaho na iyon. O kapag tumatao ako sa tindahan/bakery namin, trabaho din iyon. O kahit nung nag-aral ako - mula elementary, highschool, college at seminary, trabaho din iyon, kasi ibang klaseng... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: