Want to be Like Christ? (Col. 3:10-14)

Sinabi ni Antonio Luna sa movie adaptation ng buhay niya na Heneral Luna: "Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili." Totoo din iyan sa ating magkakapatid kay Cristo. Ang totoong giyera natin wala sa labas, kundi nasa loob, nasa puso natin. https://audiomack.com/song/derick-parfan/want-to-be-like-christ-col-310-14 Lahat tayo na mga nakay Cristo lumalaban sa... Continue Reading →

The Pastor’s Mess and the Rescue of Grace

Pastors, we're still a bit of a mess. We're all at times very poor examples of the truths we teach. We all have the dark ability to expound a passage that lauds God's grace yet be a husband or father of ungrace in the car on the way home. You can lead a men's ministry discussion... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: