Part 6 – Singleness and “Undivided Devotion”

Sa sermon series natin na #MayForever, pinag-uusapan natin na natural sa lahat ng tao ang magdesire ng satisfaction at fulfillment sa relationships. Ang Diyos ang naglagay niyan sa puso natin. And we are spending a lot of time na pag-usapan kung ano ang itinuturo ng Salita ng Diyos tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Kasi naman,... Continue Reading →

Part 2 – Healing for the Brokenhearted

Last week, nakita natin ang magandang disenyo ng pag-aasawa. Na ito ay salamin ng relasyon ni Cristo at ng church (Eph. 5:32). Ibig sabihin, sa paghahanap natin ng ka-forever natin, nandun yung longing natin for good marriage relationship - single ka man o hindi. Yung desire natin para sa isang forever love - "Never Stopping,... Continue Reading →

Pursuing Love at the Expense of Holiness?

Last night, I had the privilege of teaching God's Word to a group of students (State Varsity Christian Fellowship)¬†of the University of the Philippines on the topic Pursuing Holiness in Love. I introduced the message with these words: In terms of relationships many young people today pursue the wrong things, things that are trivial and... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: