Ayos na ang Lahat (Col. 1:21-23)

Jesus is the gospel. Wala nang mas maganda pa kaysa rito. Wala nang kailangan tayong marinig araw-araw maliban dito. Hindi mo na pwedeng sabihing, "Kung magkakaroon lang sana ako nito, kung mangyayari lang sana ito, magiging ayos na ang buhay ko." Masasabi mo na, "Dahil nasa akin na si Cristo, ayos na ang buhay ko, kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao."

The Peacemaker’s Pledge

Sa Sunday na ang last part ng sermon series na The Peacemaker: Bringing the Gospel in Personal Conflict. Are you ready to take "The Peacemaker's Pledge"? Dahil naranasan natin ang pakikipagkasundo (reconciliation) sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, naniniwala tayo na ang pagkakatawag sa atin ng Diyos ay tumugon sa mga di-pagkakasundo... Continue Reading →

Anger

I spent two Sundays (Dec. 5 and 12) preaching about how we must deal with our anger. In part 1, based on Matthew 5:21-26, I pointed out that our anger is often sinful and selfish. Like murder, we will be liable to God for all our angry words or thoughts, even if we perceive them... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: