Confession and Commitment (Nehemiah 9-10)

Mahalaga ang confession of sins – both private and public – para maging totoo ang repentance. But it must also be followed with a commitment to obey God. Your confession is not true repentance, kahit na iyak ka pa ng iyak, kung walang pagkamuhi sa kasalanan, at pagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos.