Identity and Ministry (1 Cor. 3:1-17)

We all have to evaluate how we do ministry. Kasi mahalaga na tama ang pagkakilala natin sa sarili natin bilang Christians, sa mga leaders natin bilang mga lingkod at katiwala ng Diyos, at sa church natin bilang "God's field, God's building and God's temple."

Part 7 – Meron Ka Bang Identity Amnesia? (2:4-10)

Bago mo alamin ang sagot sa tanong na, "Ano ang gagawin ko?" alalahanin mo muna ang sagot sa tanong na, "Sino ako bilang isang Cristiano?" Bakit mahalagang alalahanin ang new identity natin? Read or listen to this sermon to know why.

Four Sabbath Lessons

Kailangan mong huminto at magpahinga para mas makinig mabuti sa Diyos. Kailangan mong kausapin siya. Kailangan mong ibukas ang puso mo para sa kanya. Kailangan mong maging honest sa mga struggles mo at humingi ng tawad sa kanya. Kailangan mong laging alalahanin ang natapos nang ginawa ni Cristo para sa iyo. Kailangan mong huminto muna sa pagtatrabaho o sa ministeryo, kasi mas mahalaga sa Diyos ang puso mo kaysa sa trabaho o ministeryo mo.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: