Fighting Sexual Sins

This is the second part of our short, two-part sermon series "Marriage Under Attack." Last week, pinag-usapan natin ang issue ng same-sex marriage at homosexuality - kung paano ito sumisira sa magandang disenyo ng Diyos sa marriage at kung ano ang dapat nating maging response dito bilang mga Christians na nasa ilalim ng batas ng Diyos.... Continue Reading →

Fight Clubs: A Primer

Nais ng Diyos sa bawat isang tagasunod ni Jesus ang magtagumpay laban sa kasalanan at patuloy na lumago sa pananampalataya at pagkakatulad kay Jesus. Isa sa pinakamabisang paraang ginagamit niya para dito ay ang pakikipag-isa natin sa ilang mga kapatid natin kay Cristo para sa labang ito. Kailangan natin ang bawat isa sa labang ito.... Continue Reading →

Part 4: How to Fight Together

"Upon becoming a Christian, we are inducted into a Fight Club, the Fight Club of faith." "...I discovered that when the gospel was the focus of our fighting, Fight Clubs were much more effective in promoting God-honoring discipleship." ~ Jonathan Dodson, Fight Clubs: Gospel-Centered Discipleship http://www.audiomack.com/song/derick-parfan/part-4-how-to-fight-together Introduction  |  Part 1  |  Part 2  | Part 3... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: