Idol-Exposing X-Ray Questions

Use these questions to confess your sins and bring your idols to the light. Madi-discover n'yo na your idols that you hold so dear for so long will always disappoint you. Then, pag-usapan n'yo si Jesus at kung paanong siya at ang ginawa niya para sa atin ay infinitely better than all our idols put together. And he will never disappoint. Not ever.

Fight Clubs: A Primer

Nais ng Diyos sa bawat isang tagasunod ni Jesus ang magtagumpay laban sa kasalanan at patuloy na lumago sa pananampalataya at pagkakatulad kay Jesus. Isa sa pinakamabisang paraang ginagamit niya para dito ay ang pakikipag-isa natin sa ilang mga kapatid natin kay Cristo para sa labang ito. Kailangan natin ang bawat isa sa labang ito.... Continue Reading →

Part 4: How to Fight Together

"Upon becoming a Christian, we are inducted into a Fight Club, the Fight Club of faith." "...I discovered that when the gospel was the focus of our fighting, Fight Clubs were much more effective in promoting God-honoring discipleship." ~ Jonathan Dodson, Fight Clubs: Gospel-Centered Discipleship http://www.audiomack.com/song/derick-parfan/part-4-how-to-fight-together Introduction  |  Part 1  |  Part 2  | Part 3... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: