Part 10 – Grace When Marriage is Hard (3:1-7)

Kahit na ang ating asawa ay mahirap pakisamahan, dapat tayong magpatuloy sa paggawa sa kanya ng kabutihan. That is grace even when marriage is hard. And it will always be hard, unbeliever man o believer ang asawa natin. So we need more of his grace to help us. And that grace is none other than Jesus.

Part 8 – Doing Good Kahit Mahirap (2:11-17)

Our goal is not just behavioral modifications. Alam n’yo naman ang mabuting dapat gawin. Our goal is heart transformation, na mangyayari kung meron tayong mga gospel-centered motivations, na mangyayari as the gospel is pressed deeper into our hearts, every day, every sermon.