Sermon: The Golden Chain of Salvation (Rom. 8:29-30)

All things for good?

Napakaganda naman talaga ng Romans 8:28, “And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.” Yun bang anuman ang nangyayari sa buhay mo ngayon, if you are a Christian, lahat yan God will turn for your good. It sounds too good to be true. Kapag makarinig tayo ng mga ganyang news or promises, siyempre gusto nating makasigurado. Kaya kung sasabihin mo ‘yan sa kaibigan mo o kasama sa church na struggling right now, magbibigay ka ng proof. After saying Romans 8:28, baka sabihin mo, “O tingnan mo ang buhay ko ngayon. Dati ganyan din ako tulad mo, pero ngayon inayos na ni Lord lahat. All things work together for good. O tingnan mo kaming mag-asawa ngayon, dati pinagdaanan din namin yan, pero mas naging okay kami dahil dun.” 

O kaya, “Di ba pag binasa mo ang story ni Joseph sa Bible, illustration yun ng Romans 8:28. Sabi niya sa mga kapatid niya sa Gen. 50:20, “You meant evil against me, but God meant it for good. Or look at Job, maraming nawala sa kanya, pero in the end doble pa ang binalik sa kanya ni Lord. O kaya si Ruth. O kaya si Mordecai sa book of Esther.” Totoo namang inspiring stories ‘yan. Unlike yung kwento ng buhay mo, itong mga kuwentong ito ay nasa Salita ng Diyos. Kailangan natin ‘yan. Pero our hearts are still prone to doubt. Bakit? Kasi sasabihin natin hindi naman yan ang kuwento ng buhay natin. Totoo namang hindi ka matutulad kay Joseph, or Job, or Ruth. Sa halip na ma-promote, mawalan pa ng trabaho, o tuluyang malugi ang negosyo, o hindi na makapag-asawa. 

Kaya mahalagang maintindihan natin yung “for good” sa Romans 8:28 na “according to his purpose.” At kung maintindihan mo man yun, kailangan magkaroon din tayo ng assurance na para sa atin ba talaga ‘yan. Paano kung at a point in your life mawala na ang love mo for God, so hindi na totoo yang Romans 8:28 for you. O paano kung hindi pala ako “tinawag” ng Diyos? So sa susunod na verses, tuturuan tayo ni Pablo na tumingin hindi sa buhay ng ibang tao para makasigurado na totoo itong v. 28, hindi rin tumingin sa sarili natin for proof, but look to God and to his eternal purposes. Ang Diyos na kumilos sa buhay ng mga anak niya in the past ay siya ring Diyos na kumikilos sa buhay mo para isakatuparan ang layunin niya. And this same God will not fail ever. 

For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom he justified he also glorified. 

Romans 8:29-30 ESV

Context Matters

Maraming pagtatalo sa meaning ng verses na ‘to. And when we fail to connect it sa context ng Romans 8, at sa purpose ni Paul for writing this, we will miss the point. Nagsimula ‘yan sa salitang “For…” o “Sapagkat…” Immediate connection nito ay sa verse 28 siyempre. Heto yung paliwanag ni Pablo kung ano ba yung “according to his purpose.” Ang pagkakatawag sa atin ng Diyos, ang pangakong ito ng Diyos, ay nakakabit sa kanyang eternal purposes. Na kung ano yung ipinasya, binalak, pinlano niya sa simula’t simula pa, tutuparin niya, tatapusin niya. Hindi tulad natin. Ang dami na nating pinasyang gawin, binalak gawin, at pinlanong gawin. Pero hindi natutupad. Ibahin mo ang Diyos. Kapag sinabi niyang “for good,” for good talaga yun. For our ultimate, eternal good. “Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban” (Eph. 1:11 MBB).

Sinusuportahan din ng vv. 29-30 ang mga nauna nang sinabi ni Pablo. Konektado rin ito sa v. 1, “There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.” Sabi sa v. 30, “Those whom he called he also justified, and those whom he justified he also glorified.” Yung “no condemnation” pareho ng “justified,” at yung status mo na yan kay Cristo ay hindi mababago. Hindi maka-cancel ever. Kahit minsan akala natin babawiin yan ni Lord at irereject na tayo dahil sa patuloy na struggle natin sa kasalanan. God will make sure that you will be glorified.

So connected din ito sa sanctification natin, kaya siguro hindi na niya ito binanggit sa pagitan ng “justified” at “glorified.” Kasi proseso ito na pinagdadaanan natin ngayon. Tulad ng sinabi niya sa v. 13, na mabubuhay tayo kung papatayin natin ang kasalanan. Paano kung matalo tayo sa pakikipaglaban? Meron ba tayong katiyakan na magtatagumpay tayo? Yes, sabi ni Paul sa vv. 29-30.

Konektado rin ito sa adoption natin bilang mga anak ng Diyos (vv. 14-17). Ang layunin ng Diyos ay maging tulad tayo ng elder Brother natin na si Jesu-Cristo. Kabilang tayo sa pamilyang ito. Hindi tayo palalayasin, and one day we will receive yung inheritance na nakalaan sa lahat ng mga anak ng Diyos. 

Pero bago yun, marami tayong sufferings na pagdadaanan, “provided we suffer with him in order that we might also be glorified with him” (v. 17). At sinabi din niya sa v. 18 na “our sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us.” Talaga namang hindi maikukumpara yung future glory natin sa present sufferings natin. Pero how can we be so sure na makakarating tayo sa future na yun? Our sufferings today make us doubt that, baka hindi na natin kayanin, baka hindi na tayo magpatuloy. Sa v. 28 napag-aralan natin na itong mga sufferings na ‘to ay hindi hindrance, but more like God’s instrument to bring us to future glory.

At kasali yung vv. 29-30 na isinulat ni Pablo para bigyan tayo ng dagdag na assurance, na itong mga unang sinabi ni Pablo ay totoo, at magkakatotoo, sigurado ang pangako ng Diyos, hindi mababali ang isa man lang sa mga salita niya dahil lahat ng ito ay nakasalalay hindi sa gawa natin, o mga nangyayari sa paligid natin, kundi sa unfailing purposes of God in our salvation.

Image source here

The Golden Chain of Salvation

Itong verses 29-30 ay karaniwang tinatawag ng mga theologians na Golden Chain of Salvation. Although hindi exhaustive yan, selective yung mga nilagay ni Pablo, pero nandyan na yung kailangan natin para maintindihan kung ano ang hantungan na itinakda sa atin ng Diyos, at para magkaroon tayo ng katiyakan na titiyakin ng Diyos na mangyayaring lahat ito para sa atin na mga nakay Cristo. Maraming big theological words dito – foreknew, predestined, called, justified, glorified. Pero mahalagang maintindihan natin.

Merong mga objections sa doktrina na maririnig nyo ngayon. Even many Christians ay merong mga disagreements sa meaning nito. So listen carefully. I-assess n’yo kung ito ba ay tugma sa itinuturo ng Salita ng Diyos, at sang-ayon sa layunin ng pagkakasulat ni Pablo dito sa Romans 8 specifically. I will anticipate some objections and questions, pero dahil wala tayong oras para pag-usapan lahat, pwede n’yo akong tanungin. At kung kailangan, I will deal with that sa ibang pagkakataon.

Some observations muna dito sa “golden chain of salvation” ng vv. 29-30.

This salvation is for you, Christian. Tulad ng sa v. 28, para sa mga nagmamahal sa Diyos, para sa mga tinawag ng Diyos. At sa mga napag-aralan pa natin sa Romans 8, para sa mga nakay Cristo, para sa mga anak ng Diyos, para sa mga pinananahanan ng Espiritu, para sa namumuhay ayon sa kalooban ng Espiritu at nagpapatuloy sa paglaban sa kasalanan, para sa mga Cristiano na nagtitiis ng maraming mga paghihirap ngayon. This salvation is for you. “Those whom he foreknew…those whom he predestined…those whom he called…those whom he justified…” Ikaw yung object ng “foreknowledge” ng Diyos, piniling mahalin ng Diyos, predestined, called, justified, and one day, will be glorified. If you are not a Christian, hindi ito sa ‘yo, pero mapapasayo if you will stop trusting in yourself at kung sasampalataya ka kay Cristo for your salvation. 

This salvation is all of God’s work from beginning to end. “…he foreknew…he predestined…he called…he justified…he glorified…” Sino ang pumili sa atin? Ang Diyos! Sino ang nagtakda ng hangganan natin? Ang Diyos! Sino ang tumawag sa atin? Ang Diyos! Sino ang tumanggap sa atin? Ang Diyos! Sino ang magdadala sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian? Ang Diyos! Isa itong dahilan marahil kung bakit hindi nakalagay dito yung conversion natin (when we responded to God in repentance and faith nung marinig natin ang gospel), kasi maging yun ay biyayang dulot ng pasya ng Diyos sa simula’t simula pa para iligtas tayo. Isa rin ito marahil sa dahilan kung bakit hindi nakalagay dito yung sanctification na isang aspeto rin ng kaligtasan natin at nasa pagitan ng justification at glorification natin. Bagamat may participation tayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maging yun ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Espiritu at work within us (v. 13).

Ang katiyakan ng kaligtasan natin ay nakadepende sa gawa ng Diyos, hindi sa gawa natin. Kung work natin ang pagbabasehan, paano ka naman makakasigurado sa sarili mo? Pero kung papakinggan mo ang sinasabi ni Pablo dito, na ang Diyos sa simula’t simula pa, bago ka pa sumulpot sa mundo, bago pa nagkaroon ng mundo, sinimulan na ang mabuting gawa para sa ‘yo, at nagpapatuloy na gumawa ng mabuti para sa ‘yo, at hindi hihinto sa paggawa ng mabuti para sa ‘yo. “Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos 9 na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus” (2 Tim. 1:8-9 MBB). At dahil ito ay gawa ng Diyos…

This salvation is sure and unbreakable. Kaya ito tinawag na “golden chain of salvation.” Magkakarugtong ito. Yan ay kadenang hindi malalagot, hindi mapipigtas, hindi mapuputol. Every link in this chain is sure. Yung “foreknew,” “predestined,” “called,” “justified,” “glorified,” lahat nasa aorist tense sa Greek, parang past tense din, pero merong ipinapahiwatig na definiteness, tiyak na nangyari. Mula “foreknew” hanggang “justified” nangyari na naman talaga sa ‘yo kung Christian ka, past event na ‘yan. Pero yung “glorified” di ba dapat, “will be glorified”? Hind pa naman nangyayari yun, pero para sa atin na nakay Cristo, sa isip at plano ng Diyos, it is “as good as done from Paul’s perspective” (Wallace, Greek Grammar, 564), from God’s perspective. And it is unbreakable, kung sino yung predestined, siya rin yung glorified. Kung sino yung justified, siya rin yung pinili ng Diyos. Kung sino yung mga tinawag ng Diyos para maligtas, sila talaga yung siguradong maliligtas hanggang sa dulo. 

So, kapatid kay Cristo, wag mo lang tingnan ang mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Look forward to your future, it is as good as done. Look back to the past, sa mga ginawa na ng Diyos para sa ‘yo, bago ka pa ipanganak! Look to God, and say, “The Lord is my salvation!” Mula pa sa simula’t simula, hanggang sa kadulu-duluhan, the Lord is at work to save you. Hindi siya hihinto, hindi siya mapapagod, hindi siya aayaw. Gaano man kahirap ang buhay mo ngayon, gaano man katindi ang mga struggles mo ngayon, your salvation is sure and unbreakable because it is the work of God from beginning to end.

Pwede na kong huminto dito, kasi kung maiintindihan mo yung point na yan ni Paul, pambihirang assurance and comfort na ang dulot nito sa puso natin. Pero kung mas maiintindihan mo pa kung ano ang kahulugan ng mga salitang ginamit ni Pablo when talking about that chain of salvation, talagang masasabi mong “golden” yan, precious ‘yan. Hindi ka lang magiging sure about your salvation, but the more you will be amazed at what God has done for you!

Foreknew

“For those whom he foreknew…” Literally, alam na ng Diyos dati pa. Kaya ang translation sa Tagalog, “Sa simula’t simula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya” (MBB). Pero kung itong passage na ‘to ay tumutukoy sa gawa ng Diyos in his specific dealing with his children, ang meaning nito ay beyond God’s knowledge of the future. Kasi pati mga non-Christians alam naman ng Diyos ang kahahantungan nila. At ang object of God’s knowledge here ay hindi naman yung event, pero yung tao, tayong mga Christians. Sa Ang Biblia (2001), “…nakilala ng Diyos noon pa.” O kinilala ng Diyos.

Kasi yung “knowledge” of God kung tayo ang object, it is an intimate love language. Ginagamit ang salitang ito to refer to sexual intercourse (Gen. 4:1; Matt. 1:25), at sa special affection na meron ang Diyos sa kanyang mga anak. Sabi niya kay Jeremiah, “Before I formed you in the womb, I knew you” (Jer. 1:5). Sabi niya sa Israel, “You only have I known of all the families of the earth” (Amos 3:2). Alangan naman hindi alam ng Diyos ang ibang bansa. Ibig sabihin, sila ang bayang pinili ng Diyos. Maging kay Jesus din, “He was foreknown before the foundation of the world” (1 Pet. 1:20). At maging dito sa Romans, Paul showed the contrast ng foreknowledge sa rejection, “God has not rejected his people whom he foreknew” (Rom. 11:2).

So, “Paul’s point is that God has of His own initiative chosen the objects of His active, saving love” (Reformation Study Bible). Noon pa man, kinilala na tayo ng Diyos na para sa kanya. Pinili na niya tayong mahalin bago pa natin siya piliing mahalin. Ang pag-ibig natin sa Diyos na binabanggit sa Rom. 8:28 ay hindi basehan ng pag-ibig ng Diyos sa atin (Haldane, Romans). Para sabihing itong “foreknew” ay katumbas din ng “chosen” o “elect” ay tama lang kasi yun din naman ang description sa atin ni Paul sa v. 33, “Who shall bring any charge against God’s elect?”

Noong single pa ako, nasa college ata nun, nagkaroon ng discussion sa small group namin sa church, “Pinili ba tayo ng Diyos kasi alam niya na one day ay sasampalataya tayo kay Cristo (conditional election) o sumasampalataya tayo kay Cristo ngayon dahil pinili tayo ng Diyos (unconditional election)?” Dito nagsimula ang paglalakbay ko na pag-aralan ang doktrinang ito. Understanding Romans 8:29-30 is life-changing for me noon pa man. And I hope makita n’yo rin na ang pagpili sa atin ng Diyos ay hindi nakadepende sa nakita niyang magiging tugon natin sa kanya in the future. It doesn’t make sense sa argument ni Paul sa Romans 8, it doesn’t serve yung purpose niya to give us assurance in our salvation, and it contradicts other parts of Scripture.

Predestined

Heto pa, “For those whom he foreknew he also predestined…” Literally, ibig sabihin nito na siya ang nagset o nagtakda ng boundaries o hangganan. When talking about salvation, siya ang nagtakda ng tadhana o patutunguhan natin. Kung paanong ang mga nangyari sa kamatayan ni Jesus sa krus ay predestined o itinakdang mangyari ng Diyos (Acts 4:28), so yung salvation natin ay hindi lang may possibility o may probability, kundi may certainty dahil ayon ito sa plano ng Diyos para sa atin.

People will object sa ganitong doktrina kasi sinasabi nila na “God will not violate our free wills.” Mahabang usapin yan. Pero malaya nga tayong gawin ang gusto nating gawin, kaya nga nagkakasala’t mapapahamak tayo. Pero wag nating hayaan na itong mga assumptions natin tungkol sa kung ano ang pwede at di pwedeng gawin ng Diyos ang makahadlang sa atin para unawain ang itinuturo ng Bibliya tungkol dito. Sabi ni Leon Morris: 

We must not allow ourselves to be sidetracked by modern notions of what is or is not possible for God…God is the author of our salvation, and that from beginning to end. We are not to think that God can take action only when we graciously give him permission.

Romans, 332.

Instead of our objections, this doctrine must stir our affections to worship God (Eph. 1:3, 6). Dahil, “Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya (“he has chosen us”) tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo at upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo (“he predestined us”) upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban” (vv. 4-5 MBB).

Ano ang layunin ng Diyos sa pagpiling ito sa atin? “Upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap niya.” Sa Romans 8:29, ito ang itinakdang tadhana sa atin ng Diyos, “he predestined us to be conformed to the image of his Son.” Para maging katulad, maging ka-anyo, maging kalarawan ng Panginoong Jesus. This is the goal of our sanctification (2 Cor. 3:18). And no matter how hard we struggle to live like Christ sa buhay natin ngayon, this is great comfort sa atin na tatapusin niya itong proseso na ‘to hangga’t maging lubos tayong katulad ni Cristo. Ito yung glorification natin, yung ending and completion ng salvation natin, “Alam nating sa pagdating ni Cristo, tayo’y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya” (1 John 3:2).

Ano ang layunin ng Diyos sa ating election at predestination? “…in order that he (Jesus) might be the firstborn among many brothers.” Una, for the glory of his Son. Yung “firstborn” hindi lang panganay na para bang unang ipinanganak. But, first in rank, superior. Yan na naman si Cristo, pero mas makikita natin ang kadakilaan niya at yung ginawa niya para sa atin kung marerealize natin na yung salvation he accomplished on the cross ay talagang ginawa niya para sa atin na noon pa ay pinili na ng Diyos para maligtas. “Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang-loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak” (Eph. 1:6)!

And not just for his glory and his Son’s glory, para makabahagi din tayo sa pagpapalang ‘yan na galing sa Diyos. “Firstborn among many brothers,” ibig sabihin kabilang ka sa maraming yun na itinuturing na kapatid ni Jesus, na mga anak ng Diyos, kabilang sa pamilya ng Diyos. Kung miyembro ka ng pamilyang ito, hindi ka palalayasin. Yes, maybe you messed up big time, pero noon ngang kaaway ka pa ng Diyos minahal ka na niya (Rom. 5:8), paano pa ngayong anak ka na ng Diyos? The doctrine of election and predestination glorifies God and give assurance and comfort to us Christians.

Called

Yung calling dito ay hindi lang tumutukoy sa external calling, dun sa preaching of the gospel. Kasali naman yun, kailangan naman nating marinig yung gospel before we come to faith in Christ and be justified (Rom. 10:14-17). Pero obviously, hindi naman lahat tumutugon sa panawagang yun. So hindi lahat justified. So this “calling” refers to something more than that. Ito yung internal calling, o effective/effectual calling. Ito yung panawagan ng Diyos sa puso ng isang tao, sa pamamagitan ng Espiritu, convicting us of sin, illuminating our minds to see the glory of Christ in the gospel (2 Cor. 4:4-6), and giving life to our dead hearts to respond in faith (Eph. 2:1-5). Ito yung “called” na mabisang pagtawag ng Diyos sa atin na mga pinili niya noong una pa man na maligtas, at ang pagtawag na ito ng Diyos ay mabisa, makapangyarihang nagsasakatuparan ng layunin niyang dalhin tayo palapit kay Cristo. 

  • God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. (1 Cor.1:9)
  • But when he who had set me apart before I was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me. (Gal. 1:15-16)
  • He who calls you is faithful; he will surely do it. (1 Thess. 5:24)
  • …share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began (2 Tim. 1:8-9)

Tulad ni Lydia, binuksan din ng Diyos ang puso natin para tumugon sa mensahe ng mabuting balita ni Cristo at sa panawagan ng Diyos na sumampalataya sa kanya (Acts 16:14). So itong pagtawag na ito ay hindi lang paanyaya. “It is a sovereign summons that draws the sinner from death to life” (CSB Study Bible).

Justified and Glorified

“And those whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom he justified he also glorified” (Rom. 8:30). Justified, itinuring na matuwid. Past event na ‘yan. Glorified, niluwalhati. Future event pa ‘yan, pero past event sa perspective ni Pablo. Sa isip ng Diyos, sa plano ng Diyos, it is as good as done. Hindi ito baka sakali, hindi ito umaasa lang, hindi ito pwedeng mangyari at pwede ring hindi. This is 100% sure.

Napag-usapan na natin at some length ang ibig sabihin nito sa mga nakaraang bahagi ng pag-aaral natin. Alam na nating dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo kaya tinanggap tayo ng Diyos, pinatawad sa kasalanan, itinuring na matuwid. At ginagawang matuwid, hanggang maging lubos na matuwid sa pagbabalik ni Cristo, wala nang kasalanan, wala nang hirap at kamatayan. We will be fully conformed to the image of Christ. Tiyak na mangyayari yun. Nakataga yan sa Bato, sa katapatan ng Diyos, sa karakter ng Diyos, sa makapangyayaring plano at kalooban ng Diyos (sovereign will of God). 

Kaya nga ang invitation sa atin ni Paul dito ay hindi lang tumingin sa present sufferings natin, kundi sa future glory natin, na nakaugat sa not-so-distant past ng calling at justification natin, kundi tumingin sa pinagmulan ng lahat ng ito, sa simula’t simula, in eternity past. Kung noon pa ay nagpasya na ang Diyos na iligtas ka, not because of anything you have done or will ever do for him, hindi mababago ang pasya niya. God’s plan of salvation will not fail. Siya ng author nito, siya rin ang finisher nito. Yung sinimulan niyang mabuti para sa atin, tatapusin niya. This is the golden chain of salvation. If you are a Christian, this is for you.

This is all [your] consolation and all [your] joy, for it is an indissoluble chain, which neither the world nor the powers of hell can break.

Robert Haldane, Romans, 408

Be assured and be amazed that you are recipient of this so great a salvation!

Kung hindi ako pinili ng Diyos, hindi ko siya pipiliin. Kung hindi ako minahal ng Diyos, hindi ko siya mamahalin. Kung hindi ako tinawag ng Diyos, hindi ako tatawag sa kanya. Kung hindi ako pinatawad ng Diyos, at itinuring na matuwid sa paningin niya dahil kay Cristo, hindi ako maliligtas. Kung hindi ako dadalhin ng Diyos hanggang sa dulo, malilihis ako ng landas. Buti na lang God is sovereign in salvation. Salamat sa Panginoon. 

Dahil tinuturuan niya tayong tumingin hindi lang sa mga nangyari sa buhay ng ibang mga karakter sa Bibliya o sa mga kapatid natin sa Panginoon ngayon to assure us that all things will work together for our good. Lalong higit na dapat nating tingnan ang pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa buhay at kamatayan ng Panginoong Jesus. At kung si Cristo ang titingnan natin, masasabi rin natin tulad ni Pablo,

What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?

Rom. 8:31-32 ESV

That will be for next week.

1 Comment

  1. Sobrang mapagpalang revelation ng Romans 8 sa wonderful purpose ng chain of salvation mas naunawaan ko ang malalim na kahulugan ng verse na all thing work together for our good. Sadyang nakakamangha ang banal na pagpili ng Diyos sa atin. All Glory to God and to Christ Jesus that worked on our salvation and still continue working. God bless Pastor for sharing this treasure to us.

    Liked by 1 person

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.