Following Jesus (new edition)

Pwede mong gamiting ang 14 lessons na ‘to para ituro sa mga bagong Christians (or kahit sa mga unbelievers pa!) ang mga pangunahing aral tungkol sa gospel at sa Christian life. Prayer ko na makatulong ito para matulungan mo rin ang iba na mas makilala si Jesus, magtiwala kay Jesus, at sumunod kay Jesus.

Overview of the 14 lessons

 1. Si Jesus, Ang Anak ng Diyos
 2. Ang Kamatayan ni Jesus sa Krus
 3. Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
 4. Saved by Grace, Not Works
 5. Pagsisisi (Repentance)
 6. Pananampalataya (Faith)
 7. Baptism and New Life in Christ
 8. Kaligtasang Gawa ng Diyos
 9. Pamumuhay ayon sa Nais ng Diyos
 10. Pakikinig sa Diyos (Bible Intake)
 11. Pakikipag-usap sa Diyos (Prayer)
 12. Relasyon sa Church
 13. Relasyon sa Ibang Tao (Witnessing)
 14. Pamumuhay na Puno ng Pag-asa

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.