Following Jesus (new edition)

Pwede mong gamiting ang 14 lessons na 'to para ituro sa mga bagong Christians (or kahit sa mga unbelievers pa!) ang mga pangunahing aral tungkol sa gospel at sa Christian life.

‘Wag Sayangin ang Buhay (Gospel Tract)

Maraming tao ang hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilang buhay.  Inaakala nilang magkakaroon sila ng tunay na kaligayahan basta maraming pera, o may magandang trabaho, o may masayang pamilya.  Sa iba naman na nag-iisip tungkol sa kabilang-buhay, inaakala nilang ang pagtulong sa mga mahihirap, pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay sapat upang... Continue Reading →

Doulos School of Ministry resumes June 10, 2017

Doulos School of Ministry exists "to train followers of Jesus to be servants of His Word to reach His World." Making disciples involves "teaching them to observe all that I have commanded you" (Matt. 28:19). Church leaders such as pastors and elders must be "able to teach" (1 Tim. 3:2). "He must hold firm to... Continue Reading →

Disciplemaking (free Taglish ebook)

Ang problema kasi ngayon, maraming Christians, akala nila kapag pinag-uusapan ang discipleship para bang ito ay higher class ng pagiging Christian. Na para lang ito sa iilan. Ang iba feeling nila, tinawag sila para maging ordinaryo lang, basta tumanggap daw kay Jesus, mapupunta sa langit, nabaptize, nagsisimba, ayos na. Ang mga tagasunod ni Jesus ay... Continue Reading →

Fight Clubs (free Taglish ebook)

But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of the faith (1 Tim. 6:11-12 ESV). Ang mga salitang ito ay hindi lang para sa ibang mga members ng church. Para din sa akin ‘to. Pastor ako, pero member din naman ako... Continue Reading →

A Disciple is a Disciple-Maker

Sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, binabago niya ang ating mga isipan, mga hangarin, mga relasyon at mga pangarap sa buhay. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon para ibahagi din ito sa iba at sanayin sila sa pagsunod sa kanya: "Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga" (Jn 15:16). Kung ano ang natutunan natin ay... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: