Part 11: Gospel-Driven Ministry

Karamihan sa ating mga Filipino, hangga’t maiiwasan ang mga “banggaan” o “salungatan” iiwasan natin. Ayaw natin ng conflicts. Pero sa misyon natin, hindi natin maiiwasan. Dapat harapin. Sa simula’t simula pa lang ng Kuwento ng Bibliya, may mga conflicts na, simula nang magkasala sina Adan at Eba. Banggaan ng Diyos at ni Satanas, ng Diyos at ng Tao, ng Tao at ng kapwa Tao. Kapag nakaharap natin iyan sa paggawa natin ng misyon ng Diyos, paano ngayon natin haharapin sa paraang makalulugod sa Diyos, makakapagpatibay ng church natin, makapagpapatunay na si Jesus lang ang Daan ng Kaligtasan, at makakapagsulong sa misyon ng Diyos sa buong mundo? [Continue…]

Part 11

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.