Sermon: “Flesh and Spirit” (Rom. 8:4-8)

Yung justification natin hindi nakasalalay sa sanctification natin. Pero yung sanctification natin nakasalalay sa justification natin. Magkaiba itong dalawa, pero hindi pwedeng paghiwalayin. Walang justified Christian na hindi being sanctified Christian. Kasi 'yan ang layunin ng Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin at hindi mababali ang layuning iyan ng Diyos.

Gospel Awakening Session 6 – The Word of the Cross (Derick Parfan)

The gospel is “of first importance.” It is our church’s central message and primary motivation. Why do we need to have greater confidence in the supremacy of Christ and the sufficiency of what he has done on the cross? In light of contemporary trends that diminish the importance of gospel preaching, how are we to continue embracing the foolishness of the cross? What must change in how we preach and minister to our people? What should we expect from God if we will continue to be faithful in gospel ministry, even when we don’t see immediate and quantifiable results?

Gospel Awakening Session 5 – Christ in Me (Franco Ferrer)

We are justified by grace alone through faith alone in Christ alone.Why is faith the appropriate response to Christ’s finished work on the cross? What is “union with Christ” and why is this important in our understanding and living the Christian life? Why is faith not just our initial response, but also a day-to- day response to the gospel? In what ways do we manifest self-righteousness and self-reliance in living the Christian life and doing our ministries? How does the gospel serve as a corrective to our “fleshly” tendencies?

“Pastors, We’re Still a Bit of a Mess”

Pastors, we're still a bit of a mess. We're all at times very poor examples of the truths we teach. We all have the dark ability to expound a passage that lauds God's grace yet be a husband or father of ungrace in the car on the way home. You can lead a men's ministry... Continue Reading →

Part 8 – Fighting Well

Kapag may away kayong mag-asawa, tandaan mong hindi ang asawa mo ang kaaway mo. Hindi siya ang dapat mong labanan. Your enemy is your sinful self. Kahit pa nasasaktan ka ng asawa mo, tandaan mong ang kasalanan sa puso mo ang dapat mong labanan at patayin. You will learn how to fight well when you learn how to fight against your real enemy. Sa halip na kayo ang mag-away, magtutulong kayong labanan ang natitira pang kasalanan sa puso n'yo. When you remember that, it will make a lot of difference in your marriage, and in all relationships for that matter.

Grace for Your Daily Mess (Titus 2:11-15)

Pursuing godliness is not easy. Kahit sa ating mga Cristiano na. Kahit nga sa aming mga pastor na, mahirap pa rin. Honestly, I'm still battling against lust and pride, and inaamin kong I still fail in loving my wife, my kids, our church and the lost as God wants me too. At natuklasan ko rin... Continue Reading →

Want to be Like Christ? (Col. 3:10-14)

Sinabi ni Antonio Luna sa movie adaptation ng buhay niya na Heneral Luna: "Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili." Totoo din iyan sa ating magkakapatid kay Cristo. Ang totoong giyera natin wala sa labas, kundi nasa loob, nasa puso natin. https://audiomack.com/song/derick-parfan/want-to-be-like-christ-col-310-14 Lahat tayo na mga nakay Cristo lumalaban sa... Continue Reading →

Patayan ang Labang Ito! (Col. 3:5-11)

Meron tayong totoong laban sa buhay, at ito ang dapat nating pagtutuunan ng panahon. Lahat tayo may nilalabanan pang kasalanan. Sa iyo, ano? At paano ka lalaban? Oo, patayan ang labang ito. Pero ano ang sandata mo sa labang ito? Wala akong steps na sasabihin sa inyo. Ang ipapaalala ko lang, tandaan mong nasa iyo na ang sandatang ito dahil nasa iyo si Cristo. Mapapatay mo lang ang kasalanang iyan - kahalayan, kasakiman, galit, hinanakit, kasinungalingan - kung paniniwalaan mong ang kayamanang hinahanap mo, pati kasiyahan at kabuluhan sa buhay, di mo makukuha sa ibang tao o sa sex o sa pera o sa popularity o sa approval ng ibang tao. Kay Cristo lang matatagpuan. Hangga't di mo pinaniniwalaan nang lubos na kay Cristo lang ang buhay mo ay walang kulang, kumpleto na, mahihirapan ka sa laban sa kasalanan.

The Pastor’s Mess and the Rescue of Grace

Pastors, we're still a bit of a mess. We're all at times very poor examples of the truths we teach. We all have the dark ability to expound a passage that lauds God's grace yet be a husband or father of ungrace in the car on the way home. You can lead a men's ministry discussion... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: