Sola Fide Part 1 – Justification by Faith Alone (John Hofileña)

Pag-aaralan po natin ang Galatians 2:15-21. And while you are turning or tapping to that portion of Scripture, let me tell you a story I read from J.C. Ryle's Why Were Our Reformers Burned? https://audiomack.com/song/derick-parfan/sola-fide-part-1-justification-by-faith-alone      This is the story of John Rogers, one of the first English Reformers. He studied in Cambridge University and... Continue Reading →

500 Years Ago…

Exactly 500 years ago today... October 31, 1517 when Martin Luther posted his 95 Theses sa gate of Wittenberg chapel sa Germany. Naglalaman ito ng series of protest sa mga maling doktrina ng Roman Catholic Church. Hindi niya naimagine na it will spark the Protestant Reformation. Don't think that "old guys" movement itong Reformation. That... Continue Reading →

Sola Gratia Part 3 – Grace to the End

I ended last week's sermon with Philippians 1:6, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Ang ibig sabihin ng sola gratia ay ito: lahat-lahat sa kaligtasang tinanggap natin ay dahil laman sa biyaya ng Diyos. Salvation past.... Continue Reading →

Solus Christus Part 3 – Christ the King

Sabi sa dulo ng Ligonier Statement on Christology: "Siya ang ating Propeta, Pari, at Hari, itinatayo ang Kanyang iglesiya, namamagitan para sa atin, at namamahala sa lahat ng bagay. Si Jesu-Cristo ang Panginoon; purihin natin ang banal Niyang Pangalan magpakailanman. Amen." Yan ang pinag-aaralan natin nitong nakaraang tatlong linggo sa solus Christus, Christ alone. At tinitingnan... Continue Reading →

Sola Scriptura Part 3 – The Sufficiency of the Bible

To celebrate the historical, doctrinal and practical significance of the 500 years of Protestant Reformation (1517-2017), ang sermon series natin ngayon ay ang five foundational doctrines ng panahong iyon. Tinatawag itong The Five Solas. Through the efforts of a lot of pastors and Christian leaders from many churches, nagsisimula nang magkaroon ng bagong reformation ngayon.... Continue Reading →

The Five Solas of the Reformation

Magsisimula na sa Sunday (August 13) ang bagong sermon series entitled The Five Solas. This year marks the 500th anniversary of the Protestant Reformation. Hindi lang for historical reason kaya merong ganitong sermon series. Kung tutuusin kasi, hindi pa tapos ang reformation sa church. We need to rediscover anew the gospel of God's grace. Itong five solas ang rallying cry ng... Continue Reading →

The Five Solas (1996 Cambridge Declaration)

Evangelical churches today are increasingly dominated by the spirit of this age rather than by the Spirit of Christ. As evangelicals, we call ourselves to repent of this sin and to recover the historic Christian faith. In the course of history words change. In our day this has happened to the word "evangelical." In the... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: