Ang Ika-Pitong Utos

Nilagay ng Diyos ang mga sexual and relational boundaries na 'to for our good and for his glory. Alam ng Diyos, in his wise design, na ang sexual intimacy para maging good for us and glorifying to him ay sa relasyon lang ng mag-asawa.

Fighting Sexual Sins

This is the second part of our short, two-part sermon seriesĀ "Marriage Under Attack." Last week, pinag-usapan natin ang issue ng same-sex marriage at homosexuality - kung paano ito sumisira sa magandang disenyo ng Diyos sa marriage at kung ano ang dapat nating maging response dito bilang mga Christians na nasa ilalim ng batas ng Diyos.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: