Balik Tayo sa Church audiobook now available!

Inihahandog sa inyo ng Treasuring Christ PH ang audiobook version ng Balik Tayo sa Church: Bakit Essential ang Katawan ni Cristo, binasa at binigkas ni Marlon Santos. Ito ay Taglish translation ng Rediscover Church: Why the Body of Christ is Essential, na isinulat nina Collin Hansen at Jonathan Leeman, at isinalin ni John Hofileña. Sa pagtutulungan ng 9Marks, The Gospel Coalition, Crossway, at Treasuring Christ PH, pwedeng i-download nang libre ang ebook version o bilhin sa murang halaga ang print paperback version, pati na ang companion study guide ng Balik Tayo sa Church.

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.