Prayer and Fasting 101 (Tagalog)

Slide2

Do we really want more of God? Do we want more of God in our lives? Do we want more of God in our families and our marriages? Do we want more of God in our relationships? Do we want more of God in his church? Do we really want more of God in our city? If so, then fasting is a central expression of us saying to God, “More than we want the basic daily necessity of food, we long for you, we desire you, we crave you, we are hungry for you.” // David Platt

Ano ang fasting o pag-aayuno?

“A Christian’s voluntary abstinence from food for spiritual purposes” (Don Whitney). Ito ang kahulugan ng fasting ayon sa nakasaad sa Bibliya.

“The voluntary denial of a normal function for the sake of intense spiritual activity” (Richard Foster). Mas malawak na kahulugan ito, hindi lang limitado sa pagkain.

Iba’t ibang uri ng fasting:

 • Water Fast – Iinom lang ng tubig, walang kakainin.
 • Partial Fast – Babawasan ang pagkain o kakain lang ng piling klase ng pagkain tulad ng prutas at/o gulay.
 • Juice Fast – Walang kakainin, iinom lang ng mga fruit juices.

Bakit kailangang mag-ayuno?

Hindi para…

 • Pagtrabahuhan ang pagpapala o biyaya ng Dios.
 • Pamalit sa pagsunod sa Dios.
 • Hangaan ng iba (Mat 6:17-18).

Kundi para…

 1. Palakasin ang pananalangin. Mas naipapahayag natin ang pagnanais at kaseryosohan natin sa hinihiling natin sa panalangin kung may kasamang pag-aayuno. Tulad ng ginawa nina Ezra (8:23), Nehemiah (1:4), Daniel (9:3), at ng iglesia sa Antioch (Acts 13:3).
 2. Malaman ang kalooban ng Dios at hilingin ang kanyang paggabay. Sinamahan ng pag-aayuno ang paglapit sa Dios ng mga Israelita upang malaman kung lalabanan nila ang mga taga-Benjamin (Judg 20:26-28).
 3. Ipahayag ang matinding kalungkutan o pagdadalamhati. Nang mamatay si Haring Saul, nag-ayuno ang mga taga-Jabesh Gilead (1Sam 31:13) at pati sila David (2Sam 1:11-12). Ginagawa din ito bilang pagdadalamhati sa sariling kasalanan o kasalanan ng iba, tulad ng ginawa ni Jonathan dahil sa tangka ng kanyang amang si Saul na patayin si David (1Sam 20:34).
 4. Hilingin ang pagliligtas o proteksyon ng Dios. May pag-aayunong humiling ang mga taga-Juda sa Dios, sa pangunguna ni Jehoshaphat, para iligtas sila sa parating na mga kalaban (2Chr 20:3-4); si Ezra din para sa proteksyon ng Dios sa paglalakbay nila (Ezra 8:21-23); at sina Esther, Mordecai at mga Judio para sa proteksyon sa galit ng hari (Est 4:16).
 5. Ipahayag ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Dios. Tulad ng mga Israelita sa pagtalikod nila sa mga dios-diosan (1Sam 7:6), ayon din sa utos ng Dios sa Israel (Joel 2:12), at ng pagsisisi ng mga taga-Nineveh (Jon 3:5-8).
 6. Magpakumbaba sa harapan ng Dios. Tulad ng pagpapakumbaba ng isa sa mga pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel na si Ahab (1Kgs 21:27-29) at ng pinakamatuwid na hari sa kasaysayan ng Israel na si David (Ps 35:13).
 7. Ipahayag ang “burden” para sa gawain ng Dios. Tulad ng ginawa ni Nehemiah para sa sirang pader ng Jerusalem (Neh 1:3-4) at ni Daniel para sa mga kababayan niyang bihag sa Babylonia (Dan 9:3).
 8. Makatulong na tugunan ang pangangailangan ng ibang tao (Isa 58:6
 9. Mapagtagumpayan ang tukso at maitalaga ang sarili para sa Dios. Tulad ng pagharap ni Jesus sa mga tukso ni Satanas (Mat 4:1-11).
 10. Ipahayag ang pag-ibig at pagsamba sa Dios. Tulad ng ginagawa ni Anna sa loob ng templo na halos gumugol nang buong buhay niya (Lk 2:37).

Bago mag-ayuno?

 1. Manalig sa Dios. Asahan mong sasagot ang Diyos. Manatiling mapagpasalamat habang nag-aayuno at pagkatapos.
 2. Pumili ng uri ng pag-aayuno. Hinihikayat ang lahat na piliin ang “water only” o kaya ay “liquid fast”. Kung ngayon pa lang mag-aayuno, pumili ng ipagpapalibang isa o dalawang meals (breakfast? lunch? dinner?). Para sa mga buntis, diabetic, may sakit sa puso at iba pang medical condition, pumili lang ng angkop sa sitwasyon n’yo (partial fast?).
 3. Ihanda ang katawan. Iwasang magpagod. Iwasang kumain nang marami. Unti-unting bawasan ang pagkain. Huwag munang kumain ng matatamis o matataba. Dalawang araw bago ang pag-aayuno, kumain ng mga prutas at gulay, at huwag uminom ng kape o tsaa.
 4. Ihanda ang espiritu. Maglaan na ng maraming oras sa panalangin at pagbabasa ng Bibliya. Maging handa sa pagsisisi at pagbabago. Ialay ang lahat at buksan ang puso sa Kanya.

Habang nag-aayuno…

 1. Ituon ang isip at puso sa Dios at sa nais niyang gawin at baguhin sa buhay mo. Humingi ng tawad sa Dios. Humingi ng tawad sa taong di mo nakasundo.
 2. Limitahan ang pisikal na gawain at magpahingang mabuti.
 3. Manatili sa diwa ng pananalangin buong araw.
 4. Uminom ng maraming tubig.
 5. Maging handa sa mga oras ng panghihina, pananakit ng ulo, pagiging mainisin, at pagkabalisa.

Pagkatapos mag-ayuno…

 1. Unti-untiin ang pagkain, huwag bibiglain. Magsumula sa prutas at juice.
 2. Ipagpatuloy ang pananalangin.
 3. Asahan ang sagot sa mga panalangin. Huwag mawalan ng pag-asa kung natatagalan ang sagot ng Dios. Pagmasdan mabuti ang mga nangyayari kung paano unti-unting sumagagot ang Dios sa mga panalangin mo.

May ilang mga tagasunod ni Juan ang pumunta kay Jesus at nagtanong, “Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod n’yo?” Sumagot si Jesus, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre, hindi! Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno.” (Mateo 9:14-15 ASD)

Nag-aayuno tayo dahil hinihintay natin ang pagdating ng Haring si Jesus! Nasasabik tayo sa kanyang pagdating nang higit pa sa kasabikan sa pagkain kapag tayo’y nagugutom. Si Jesus ang katugunan ng lahat ng hinahanap ng ating puso’t damdamin!

References

 

 

 

 

 

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.