Dedication and Ministry (Nehemiah 11-12)

God's people, tayong mga Christians now, must be ready to lay down our lives, make sacrifices, hindi puro personal preferences or convenience or ambition ang iniisip. Na para sa atin, the purpose of God, the mission of God, and the glory of God is more important than anything in this world.

Advertisements

The Word of God for the People of God (Nehemiah 7-8)

Kung hindi ka attentive sa Word, you dishonor God. Salita n'ya 'to, iisnabin mo? Kung hindi ka attentive, pridefully you're starving and hurting your soul. Man does not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God (Deut. 8:3; Matt. 4:4). Magiging malnourished ka, magkakasakit, mamamatay ka if you're not paying attention.

Rebuilding and Opposition (Ezra 3-4)

Ang pagsamba sa Diyos ang dapat nasa sentro ng buhay ng mga anak ng Diyos. The worship of God is central to the life of the people of God. Ito dapat ang prayoridad natin, na higit pa sa lahat ng ating ginagawa sa buhay.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: