“Sukdulang Biyaya” Gospel Reload

Salamat, Paul Armesin, sa gospel reload ng “Sukdulang Biyaya.” Let us pray na marami pang mga Filipino composers at musicians ang mag-produce ng mga doctrinally sound at gospel-centered na mga worship songs.

Everything for God’s Glory (1 Cor. 10:23-11:1)

To serve us, to glorify God – ‘yan ang life mission ng Panginoong Jesus. At tayo rin na sinasabing tagasunod niya, yun din ang life mission natin, hindi pwedeng iba, hindi pwedeng to serve ourselves, to glorify ourselves, but to serve others, to glorify God. Jesus came and lived a perfectly righteous life, and died and rose again para ano? To rescue us from ourselves so that we may live for others and for God.