Rebuilding and Opposition (Ezra 3-4)

Ang pagsamba sa Diyos ang dapat nasa sentro ng buhay ng mga anak ng Diyos. The worship of God is central to the life of the people of God. Ito dapat ang prayoridad natin, na higit pa sa lahat ng ating ginagawa sa buhay.

Ang Unang Utos

Heto ang una, at siyang pinakamahalaga sa sampung utos, “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.” Makikita mong paulit-ulit ang ganyang utos all throughout the Old Testament. Para tayong mga batang ayaw makinig, ang hinang umintindi, at matigas ang ulo. Sa New Testament, valid pa rin ‘yang command na ‘yan. As long as God is God, that command remains in place. Walang amendment, walang charter change. “Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyosan” (1 Jn. 5:21). “Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan” (1 Cor. 10:14).