Servants and Stewards (1 Cor. 3:18-4:5)

We must not let ourselves or anyone else be judged in the court of human opinion. It is God’s opinion that matters. Yun ang totoo. What God says about you trumps all other opinions. Ang papuri, parangal, at approval na galing sa Diyos sa araw na yun ay a million times better than sa mga panandaliang papuri, parangal at approval na matatanggap natin sa mga tao ngayon.