Ang Ika-Sampung Utos (Reuel Reyes)

The tragedy of Christmas is that we are doing exactly the opposite in our celebration. Instead of emptying, we are so busy filling ourselves with so many things. But the message of Christmas is not of filling but of emptying, for Christ himself emptied himself.

Advertisements

Part 28: Givers (Luke 12:13-34)

Listen ***If the player is not working, click this. Resources Introduction Magkano ang tinatanggap n'yo buwan-buwan (kita sa trabaho/negosyo o allowance n'yo)? Magkano naman dito ang ibinibigay n'yo sa church (tithes and offering, hindi pa kasali ang iba pang mga gifts na binibigay n'yo sa iba)? Ilang percent ito? Bakit ganoon kaliit o kalaki ang binibigay... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: