10 Dahilan Kung Bakit Dapat Bumalik sa Church

Maraming mga mananampalataya ay natutuksong hindi dumalo sa pagtitipon ng church. Kung ang ating pagtitipon in-person ay kakaiba, maraming restrictions, convenient naman online, at ang ating pisikal na pagtitipon ay medyo mapanganib, bakit pa kailangan natin mag-meet in person? Kaya kailangan nating pag-isipan kung gaano ka-importante ang pagtitipon ng church.

Pitong Hindi Magagandang Dahilan para Umalis sa Church

Habang may mabuting mga dahilan na umalis sa church, mayroon ding mga hindi magandang dahilan. Ano ang mga karaniwang mga dahilan—ngunit hindi magandang dahilan—kung bakit tayo’y natutukso na umalis sa church natin? Narito ang pito.