Sukdulang Biyaya (music video)

Ang sola gratia (grace alone) ay dinisenyo ng Diyos para magsilbing gasolina para pagliyabin ng Espiritu sa puso natin ang soli Deo gloria (to the glory of God alone).

Kaya marapat lang na kung tayo’y namamangha sa kanyang biyaya para sa ating mga makasalanan, sambahin natin siya sa pamamagitan ng awit na ‘to…

For more tagalog worship songs, follow 1WorshipPH on Facebook.

 

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.