Grace to You (1 Cor. 1:1-9)

Maraming issues tayo sa church at sa Christian life, pero isa lang ang pangunahing root problem. It is our lack of confidence, our unbelief, sa biyaya ng Panginoon in the gospel of the Lord Jesus.

Part 1 – Perfect Words of Grace (1:1-2; 5:12-14)

Sunud-sunod man ang mga paghihirap na maranasan mo, sunud-sunod din ang biyaya ng Diyos para sa 'yo. Matambakan ka man ng maraming problema sa buhay, tambak din ang pangako ng Diyos na maaari mong panghawakan. When life is hard, and it is, his grace is enough and will always be enough for you.

Sukdulang Biyaya (music video)

Ang sola gratia (grace alone) ay dinisenyo ng Diyos para magsilbing gasolina para pagliyabin ng Espiritu sa puso natin ang¬†soli Deo gloria¬†(to the glory of God alone). Kaya marapat lang na kung tayo'y namamangha sa kanyang biyaya para sa ating mga makasalanan, sambahin natin siya sa pamamagitan ng awit na 'to... https://www.youtube.com/watch?v=2HImaf08eHs For more tagalog... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: